Organizacije civilnog društva iz BiH mogu učestvovati u programu Erasmus+: Mladi u akciji kao:

partneri u sledećim aktivnostima:

  • omladinske razmjene, Evropski volonterski servis ili mobilnost omladinskih radnika u projektima u okviru Ključne akcije 1;
  • strateška partnerstva u oblasti mladih u projektima u okviru Ključne akcije 2 (pod specifičnim uslovima);
  • sastanci između mladih i donosilaca odluka u oblasti mladih u projektima u okviru Ključne akcije 3;

aplikanti u sljedećim projektima:

izgradnja kapaciteta u oblasti mladih, posebno u kontekstu Omladinskog prozora za Zapadni Balkan, u okviru Ključne akcije 2. Svaki projekat mora uključiti najmanje jednu aktivnost mobilnosti: omladinsku razmjenu, Evropski volonterski servis ili mobilnost omladinskih radnika, koja odgovara aktivnostima u okviru Ključne akcije 1.

Kontakt tačka za program ERASMUS+, Mladi u akciji, je PRONI Centar za razvoj mladih.

Ukupan broj mladih iz BiH koji su učestvovali u aktivnostima programa Erasmus+ u oblasti mladih u periodu 2014-2016. godina je 3369. Od tog broja, 2661 mladih učestvovalo je u Ključnoj akciji 1, 24 mladih učestvovalo je u Ključnoj akciji 3, a 684 mladih učestvovalo je u komponenti Omladinski prozor za Zapadni Balkan.

Što se tiče mobilnosti studenata, BiH je jedina zemlja na zapadnom Balkanu koja se nije pridružila punom EU programu Erasmus+, komponenti za mlade. Stoga ima ograničen pristup mobilnosti mladih kroz ovaj program kao partnerska zemlja.

Ipak, bosanskohercegovačka akademska zajednica je potpisala brojne bilateralne sporazume o međunarodnoj saradnji sa stranim institucijama, npr. iz Austrije, Hrvatske, Egipta, Italije, Slovenije, Švicarske (zajednički sporazumi između fakulteta, univerziteta, instituta, itd.), koji također obuhvataju oblast nauke i istraživanja, kao i zajedničke projekte. Ova vrsta sporazuma o saradnji uglavnom uključuje pojedinačno učešće bosankohercegovačkih istraživača u istraživačkim projektima. Najveći angažman u ovoj vrsti saradnje imaju biomedicinske i tehničke nauke.

Zakon o strancima BiH definiše zakonski okvir koji se primjenjuje na strane volontere.

Članom 49. ovog zakona definisani su opšti uslovi za odobrenje privremenog boravka, a član 57. definiše privremeni boravak volontera:

„Privremeni boravak može se odobriti strancu koji, uz uslove iz člana 49. (Opšti uslovi za odobrenje privremenog boravka) ovog zakona, ispunjava i sljedeće uslove:

  1. a) da nije mlađi od 18 ili stariji od 65 godina;
  2. b) da ima ugovor o volontiranju zaključen sa agencijom, institucijom, humanitarnom organizacijom, udruženjem ili fondacijom u BiH u kojoj volontira;
  3. c) da priloži projekat u kojem je angažovan, ili dokument kojim se navodi šema volontiranja, opis posla i prateće obaveze, broj agenata, period volontiranja, mentorstvo i radno vrijeme;
  4. d) da je organizacija u kojoj stranac volontira potpisala polisu obaveznog osiguranja i preuzela odgovornost za stranca tokom perioda volontiranja, uključujući troškove izdržavanja, smještaja, zdravstvenog osiguranja i povratka. Privremeni boravak stranog volontera odobrava se na period do jedne godine, a izuzetno se može produžiti pod istim uslovima koji se primjenjuju za odobrenje boravka ako projekat angažmana stranca traje duže od godinu dana.”

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA