Centralna izborna komisija BiH je organ vlasti na državnom nivou nadležan za podizanje političke svijesti među mladima. Njen Centar za edukaciju je osnovan i usmjeren je na edukaciju tijela za provedbu izbora i svih izbornih aktera, kao i finansiranje političkih partija na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Uspostavljanjem Centra za edukaciju, Centralna izborna komisija BiH obezbijedila je stalan i adekvatan prostor za ispunjavanje zakonske obaveze kontinuiranog usavršavanje članova tijela za provedbu izbora. Centralna izborna komisija BiH nastoji obezbijediti kvalitetnu i kontinuiranu obuku i stručno usavršavanje svih učesnika u izbornom procesu u BiH organiziranjem edukativnih radionica, seminara i predavanja za članove izborne administracije, ali i za predstavnike političkih subjekata, medija i nevladinih organizacija, na kojima drže predavanja renomirani domaći i međunarodni stručnjaci za izbore.

Primjer njenog rada sa mladima su projekti poput: „Predavanje studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu“ i promocija inicijative za obilježavanja Svjetskog dana izbora „Povećanje učešća mladih u izbornom procesu“.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA