Mladi u BiH trenutno nemaju priliku da učestvuju u dijalogu na domaćem ili međunarodnom nivou o globalnim pitanjima sa donosiocima politika i odluka.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA