BiH nema Zakon o mladima na državnom nivou. Zakon o omladinskom organizovanju RS, Zakon o mladima FBiH i Zakon o mladima BD definišu okvir omladinskih politika u BiH.

Zakon o omladinskom organizovanju RS imao je dvije revizije. Prva revizija je bila u 2008. a druga u 2011. godini.

Zakon o mladima FBiH i Zakon o mladima BD nisu imali revizije.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA