Nacionalna strategija(e) 

Ne postoji aktuelna nacionalna strategija jer su institucije koje su primarno nadležne za pitanja kulture, sporta i slobodnog vremena mladih ministarstva na entitetskom nivou. Ministarstvo civilnih poslova BiH je nadležno na državnom nivou.

Glavni izazovi za mlade u ovoj oblasti su:

  • pravni nered;
  • nedostatak strategije ili strateškog okvira za razvoj i ulaganje u oblasti kulture i sporta;
  • odsustvo programskog pristupa;
  • nedostatak adekvatnih institucionalnih kapaciteta;
  • loša koordinacija i saradnja između različitih nivoa/institucija vlasti u BiH;
  • finansijske poteškoće;
  • nestručnost i nekvalifikovanost dijela sportskog kadra.

Promovisanje i podrška sportu i fizičkoj aktivnosti među mladima

Trenutno ne postoje posebne mjere podrške ni na jednom nivou koje su usmjerene na promociju i podršku sporta i fizičke aktivnosti među mladima. Postoje posebni fondovi namijenjeni sportskim kolektivima i na nacionalnom i na entitetskom nivou, ali ne postoje posebni fondovi samo za omladinski sport. Većina sportskih klubova, međutim, radi i promoviše sport i fizičke aktivnosti u svom radu.

Fizičko vaspitanje u školama

Fizičko vaspitanje u osnovnim i srednjim školama regulisano je Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH.

Entitetski zakoni o odgoju i obrazovanju definiraju, detaljnije, tjelesni odgoj u školama. FBiH, kao i RS i Brčko Distrikt BiH provode dva obavezna časa fizičke aktivnosti sedmično, i u ciklusu osnovnog i srednjeg obrazovanja. Osim obavezne nastave tjelesnog odgoja, većina škola organizuje sportske ekipe u fudbalu, košarci, rukometu ili odbojci (najpopularniji sportovi) i većini tih sportskih ekipa to predstavlja vannastavnu aktivnost. Dostupni nastavni planovi i programi za sve nivoe obrazovanja u RS navedeni su na web stranici Republičkog pedagoškog zavoda RS, dok je FBiH usvojila samo Okvirne nastavne planove i programe za devetogodišnje obrazovanje.

Saradnja i partnerstva

Sportske igre mladih najveća su amaterska sportska manifestacija na kojoj mogu učestvovati djeca i mladi iz bosanskohercegovačkih škola. Igre se organizuju u 3 zemlje: BiH, Hrvatska i Srbija. U 2019. godini takmičilo se 202.000 učesnika.

Sportske igre mladih započele su 1996. godine u Splitu, Hrvatska. Primarni motiv je bio da se srednjoškolcima omogući učešće u organizovanim sportskim događajima i drugim besplatnim aktivnostima.

Djeca i mladi iz svih zemalja učesnica imaju mogućnost besplatnog pohađanja takmičenja. Najuspješnijim pojedincima i ekipama odobrava se „mini odmor“ u vidu učešća u međunarodnom finalu.

EYOF 2019 (Evropski olimpijski festival mladih) najveća je sportska manifestacija koja se organizirala u BiH, nakon Zimskih olimpijskih igara 1984. godine u Sarajevu. Održan je od 9. do 16. februara 2019. godine. Viziju i ideju organizovanja EYOF-a u Sarajevu i Istočnom Sarajevu pokrenulo je Predsjedništvo NOK-a BiH.

Olimpijski komitet BiH, kao garant kredibiliteta kandidature, zajedno sa gradovima domaćinima Sarajevom i Istočnim Sarajevom potpisao je ugovor sa EOK-om o organizaciji ove velike sportske manifestacije.

Svečanom otvaranju 10. februara 2019. godine, održanom pod sloganom „Stvaramo zajedno“, prisustvovalo je 25.000 ljudi, a ceremonija zatvaranja održana je 15. februara 2019. godine.

Ukupan broj od 904 sportista iz 46 evropskih zemalja, članica EOC-a, takmičilo se u 8 sportova (32 discipline) na 7 lokacija.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA