Nacionalna strategija(e) 

Ne postoji nacionalna strategija o zdravim stilovima života i zdravoj prehrani.

Podsticanje zdravih stilova života i zdrave prehrane mladih

Zdravi stilovi života i zdrava prehrana mladih nisu tema nijedne politike ili strategije na državnom nivou. Prema Globalnom izvještaju o ishrani iz 2020. godine, BiH je pokazala ograničen napredak ka postizanju ciljeva vezanih za nezarazne bolesti povezane s prehranom. Zemlja nije pokazala nikakav napredak u postizanju cilja za gojaznost, sa procjenom da 18,4% odraslih (starijih od 18 godina i više) žena i 17,1% odraslih muškaraca živi s gojaznošću. Prevalencija gojaznosti u BiH je niža od regionalnog prosjeka od 23,3% za žene i 22,2% za muškarce. Istovremeno, procjenjuje se da dijabetes pogađa 6,9% odraslih žena i 8,0% odraslih muškaraca.

Zdravstveni odgoj i obrazovanje o zdravim stilovima života u školama

Udruženje XY i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (sada Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo) uveli su 2013. godine u osnovne škole novi predmet pod nazivom Zdrav način života sa integrisanim poglavljem Sveobuhvatnog seksualnog odgoja.

Udruženje XY je tokom 2016. godine uspostavilo saradnju sa predstavnicima Ministarstva obrazovanja Bosansko-podrinjskog kantona. Odabrani stručnjaci iz Ministarstva sproveli su kratku procjenu za uvođenje predmeta zdravi životni stilovi. Glavni rezultat procjene je da je potrebno izvršiti dubinsku, sveobuhvatnu i međusektorsku reviziju svih školskih nastavnih planova i programa u ovom kantonu kako bise identifikovale mogućnosti za uvođenje Sveobuhvatnog seksualnog odgoja, ali još uvijek nije započet. Sveobuhvatan program je implementiran samo u glavnom gradu Sarajevu a ne (još) u ostatku zemlje. Osim toga, ovaj program nije obavezan i vrlo mali broj učenika (manje od 10%) odlučuje da ga pohađa.

Pristupi peer-to-peer edukaciji

Program Y – Inovativni pristupi mladih u prevenciji rodnog nasilja i promociji zdravog načina života za mladiće i žene“ je novi edukativni program za prevenciju nasilja i promociju zdravih stilova života. Program je akreditovan u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i ovlašten za rad u srednjim školama u RS. Također se primjenjuje u Kantonu Sarajevo i Srednjobosanskom kantonu. Priručnik za edukatore u srednjim školama i omladinske radnike „Program Y – Mladi“ je alat koji je razvijen iz Inicijative mladića od strane CARE International NW Balkans i njegovih saradničkih partnera iz zemalja zapadnog Balkana usmjeren na rješavanje rodnih nejednakosti, štetnih zdravstvenih praksi i nasilja u svakodnevnom životu sa mladićima i djevojkama uzrasta od 14 do 19 godina u školama i zajednici.

Najvažniji projekat koji se provodi u oblasti zdravih stilova života među mladima je projekat pod nazivom Inicijativa mladića – promovisanje zdravijih stilova života među mladima u BiH putem izazivanja rodnih stereotipa II ili Inicijativa mladića II (YMI II). Ovaj projekat se nadograđuje na sveobuhvatne i programske napore CARE-a u borbi protiv međuljudskog i rodno zasnovanog nasilja, kao i na poboljšanje rodne ravnopravnosti u BiH i rješavanju preventivnih pitanja vezanih za ekstremizam i nasilje mladih. Sveukupni cilj projekta bio je povećati usvajanje zdravih, nenasilnih i rodno ravnopravnih stilova života među mladićima i djevojkama u BiH.

Projekat organiziraju i podržavaju CARE International, Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Fondacija Oak. Realizirana je uz saradnju lokalnih omladinskih i nevladinih organizacija: Udruženja “XY” (Sarajevo), Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice (Banja Luka), NVO “Youth Power” (Mostar) i omladinskih nevladinih organizacija: Forum Teatar (Istočno Sarajevo), New Vision, (Novi Travnik), Otaharin (Bijeljina), Zemlja djece u BiH (Tuzla), PRONI Centar za razvoj mladih (Brčko distrikt BiH), Omladinski klub „Pod istim suncem“ (Jablanica).

Saradnja i partnerstva

Ne postoje nacionalni programi saradnje i partnerstva u ovoj oblasti.

Podizanje svijesti o zdravim stilovima života i faktorima koji utiču na zdravlje i dobrobit mladih

U 18 općina u BiH postoji inicijativa “Budi muško” klubovi. Ovaj projekat ima za cilj osnažiti mladiće (od 13 do 19 godina) da izgrade stavove i ponašanja koja doprinose rodnoj ravnopravnosti u njihovim društvima, ne birajući i odbacujući maltretiranje usmjereno protiv vršnjaka ili ženskih osoba. Projekat se provodi od 2006. godine i uključuje mlade iz više od 50 gradova/opština u BiH, Srbiji, Kosovu i Hrvatskoj. Projekat se sastoji od četiri glavna dijela: edukacija, kampanja „Budi čovjek“, istraživanje i razvoj politike i rad sa romskom populacijom.

Kao obrazovnu metodologiju „Budi muško klub“ koristi se „Priručnik M“ koji je razvila partnerska organizacija „Promundo“ (Rio de Žaniero, Brazil). Priručnik se sastoji od više od 100 edukativnih radionica o: rodnoj ravnopravnosti, prevenciji nasilja, zdravim stilovima života, zloupotrebi alkohola i droga, seksualnom i reproduktivnom zdravlju, HIV/AIDS-u, očinstvu i odrasloj dobi. Kampanju vode mladi koji su prošli edukativne radionice i tako postali članovi klubova „Budi muško“. Klubovi su osnovani kao centri za srednjoškolce koji žele da se uključe u kreativnu promociju vrijednosti odgovornih i zrelih mladića. Članovi ovih klubova sprovode zanimljive aktivnosti kako bi animirali svoje vršnjake da shvate da pravi muškarac nije nasilan, da poštuje žene i da je odgovoran u seksu. Redovan rad sa vladinim institucijama i lokalnim nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima istraživanja nasilja, sukoba, rodnih normi, zdravlja i očinstva ima za cilj zalaganje za vladinu programsku metodologiju u pogledu rada sa mladićima u školama i stvaranje uslova potrebnih za osnaživanje omladinskog sektora na lokalnom i nacionalnom nivou. Od 2010. godine mladi Romi su uključeni u projektne aktivnosti kao vitalni dio ovog projekta. Rad sa mladim Romima u velikoj meri upotpunjuje projekat i podiže ga na viši nivo. Do sada su održana tri treninga za mlade Rome na teme: seksualno i reproduktivno zdravlje, prevencija nasilja, zloupotreba alkohola i droga.

Tokom proteklih godina više od 2000 mladića i preko 500 djevojaka bilo je direktno uključeno u ovaj projekat (kroz edukaciju i kampanju). Više od 300 mladih pojedinaca pohađalo je edukativne radionice godišnje, dok je više od 200 mladića i djevojaka bilo angažovano u radu klubova „Budi muško“. Trenutno u Brčko distriktu BiH ima preko 40 aktivnih članova kluba “Budi muško”. Inicijative „Budi muško“ provode se u još 18 različitih gradova i općina u BiH.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA