Nakon izrade prvih pet poglavlja opisa omladinskih politika u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovina je uz finansijsku podršku Evropske komisije, u okviru programa Erasmus+, izradilo i pripremilo preostalih pet poglavlja opisa omladinskih politika u Bosni i Hercegovini.

Svih deset poglavlja je objavljeno na zvaničnoj stranici Youth Wiki enciklopedije https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/bosnia-and-herzegovina/bosnia-and-herzegovina.

Prvih pet poglavlja je također prevedeno sa engleskog jezika i pripremljeno na sva tri jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini i objavljeno na namjenskoj web stranici za promociju Youth Wiki mreže u Bosni i Hercegovini https://youthwikibih.ba/. Prijeved preostalih pet poglavlja je u fazi pripreme.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA