Središnje izborno povjerenstvo BiH je tijelo vlasti na državnoj razini nadležno za podizanje političke svijesti među mladima. Njen Centar za edukaciju je osnovan i usmjeren je na edukaciju tijela za provedbu izbora i svih izbornih aktera, kao i financiranje političkih partija na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.

Uspostavljanjem Centra za edukaciju, Središnje izborno povjerenstvo BiH osiguralo je stalan i adekvatan prostor za ispunjavanje zakonske obveze kontinuiranog usavršavanje članova tijela za provedbu izbora. Središnje izborno povjerenstvo BiH nastoji osigurati kvalitetnu i kontinuiranu obuku i stručno usavršavanje svih sudionika u izbornom procesu u BiH organiziranjem edukativnih radionica, seminara i predavanja za članove izborne administracije, ali i za predstavnike političkih subjekata, medija i nevladinih organizacija, na kojima drže predavanja renomirani domaći i međunarodni stručnjaci za izbore.

Primjer njenog rada sa mladima su projekti poput: „Predavanje studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu“ i promocija inicijative za obilježavanja Svjetskog dana izbora „Povećanje sudjelovanja mladih u izbornom procesu“.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA