Bosna i Hercegovina je država koja se sastoji od dva entiteta: Republike Srpske (RS) i Federacije Bosne i Hercegovine (FBIH). Postoji i samoupravni Distrikt Brčko Bosne i Hercegovine (BD).

Nacionalna omladinska politika u BiH još uvijek ne postoji zbog njene ustavne strukture i zbog toga što su određene nadležnosti (poput mladih) Ustavom vezane za određene razine vlasti.

Pitanja mladih na nacionalnoj razini u nadležnosti su Povjerenstva za koordinaciju pitanja mladih u BiH.

Većina ustavnih nadležnosti u vezi sa pitanjima mladih je na razini entitetskih vlasti: RS i FBiH i BD.

Povjerenstvo za koordinaciju pitanja mladih sastoji se od 9 članova; 4 predstavnika institucija vlasti u BiH (Ministarstvo civilnih poslova BiH: 2 predstavnika, Ministarstvo kulture i sporta FBiH: 1 predstavnik, Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS: 1 predstavnik), dok je 5 predstavnika omladinskog NVO sektora u BiH. Također, prema novoj Odluci Povjerenstvo se formira u okviru Ministarstva civilnih poslova BiH, umjesto rješenja prema kojem se Povjerenstvo uspostavlja kao stalno tijelo Vijeća ministara BiH.

Nadležnosti na entitetskoj razini u području mladih su u okviru sljedećih ministarstava:

Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Ministarstva kulture i sporta FBiH i Skupštine BD.

Zakon o omladinskom organizovanju RS, Zakon o mladima FBiH i Zakon o mladima BD definiraju starosne granice za mlade kao ciljnu skupinu između 15 i 30 godina starosti.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA