Pružatelji informacija

Rad sa mladima i važnost omladinskog rada nije glavna tema u BiH, ali još uvijek postoji nekoliko inicijativa koje se žestoko bore za afirmaciju omladinskog rada, ali sve ih vode lokalne omladinske nevladine organizacije i ne garantuju uspjeh u skorije vrijeme.

Ključne inicijative

Trenutne inicijative u BiH uglavnom se odnose na pitanja omladinske politike, pitanja zapošljavanja mladih i pitanja migracije mladih (napuštanja zemlje). Ne postoji stalna inicijativa za priznavanje omladinskog rada na državnoj ili entitetskoj razini.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA