Ciljevi održivog razvoja predstavljaju globalni poziv na akciju za okončanje siromaštva, zaštitu životne sredine i klime na našoj planeti i pružanje mogućnosti svim ljudima u svijetu da uživaju u miru i prosperitetu. To su ciljevi na kojima UN radi u BiH.

BiH je prepoznala značaj i potencijal implementacije Ciljeva održivog razvoja i Agende 2030 kao prigode za značajno unaprjeđenje društvenih, ekonomskih i ekoloških aspekata života u zemlji i jačanje regionalne suradnje. Održivi razvoj je u samom središtu politika Europske unije i njenih država članica, a pristupanje BiH Europskoj uniji je sveobuhvatni prioritet za BiH. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), koji je stupio na snagu 2015., definira BiH kao “potencijalnog kandidata” za pridruživanje Europskoj uniji.

Na temelju analize stanja u pogledu održivog razvoja u BiH, odnosno ključnih razvojnih trendova, prilika i prepreka, posebice u kontekstu pristupanja BiH Europskoj uniji, te opsežnih konsultacija sa predstavnicima institucija u svim razinama vlasti i socio-ekonomskih aktera u razdoblju 2018. – 2019. godine, utvrđena su tri smjera održivog razvoja u BiH: 1) Dobro vladanje i upravljanje javnim sektorom, 2) Pametan rast, 3) Društvo ravnopravnih mogućnosti, i dvije horizontalne teme: 1) Ljudski kapital za budućnost i 2) Princip „Nitko ne smije biti isključen“.

Također, BiH je potpisala Sofijsku deklaraciju o Zelenoj agendi za zapadni Balkan , kojom su se zemlje regiona (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Kosovo*) obvezale da će implementirati mjere u oblasti smanjenja zagađenje i sprečavanje klimatskih promjena, razvoja energije iz obnovljivih izvora, mobilnosti i cirkularne ekonomije, kao i u oblasti razvoja biodiverziteta, održive poljoprivrede i proizvodnje hrane. Zelena agenda za zapadni Balkan sastavni je dio Zelenog plana Europske unije („Europski zeleni dogovor“), koji ima za cilj da Europu učini klimatski neutralnom zemljom, ali bez ugrožavanja održivog ekonomskog rasta.

* Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244/1999 i mišljenjem
Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA