Ne postoje nacionalne politike ili programi/inicijative koje bi zdravstvene ustanove učinile prihvatljivijim za mlade.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA