Nacionalna strategija

Bosna i Hercegovina trenutno nema strategiju koja bi bila isključivo posvećena medijskoj pismenosti i sigurnom korištenju novih medija.

Medijska pismenost i sigurnost na internetu kroz formalno obrazovanje

Medijska pismenost ne postoji kao predmet u osnovnim školama u BiH, ali, barem formalno, neki predmeti predviđaju razgovore o temama koje se odnose na tzv. medijsko obrazovanje.

Većina planiranih medijskih tema u zajedničkom jezgru nastavnih planova i programa za osnovne škole u FBiHdio je predmeta Bosanski/srpski/hrvatski jezik.

Internet se izučava na času informatike. Što se tiče srednje škole, predmet Demokratija i ljudska prava pokriva teme slobode izražavanja i uloge medija u demokratiji, po dva sata.

Resorna ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo već duži niz godina uspješno sarađuju sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu na razvoju i implementaciji medijske i informatičke pismenosti u obrazovnim institucijama na području Kantona Sarajevo.

Vlada Kantona Sarajevo je ove 2022. godine napravila značajan iskorak usvajanjem Strategije razvoja medijske i informatičke pismenosti u obrazovnim sistemima Kantona Sarajevo. 

Promoviranje medijske pismenosti i online sigurnosti kroz neformalno i informalno učenje

Prema promicanju medijske pismenosti i sigurnosti na internetu kroz neformalno i informalno učenje, kao i podizanju svijesti o rizicima koje nose novi mediji sadržani u Strategiji Kantona Sarajevo.

Ciljevi zacrtani u Strategiji biće realizovani kroz akcione planove, koji će biti pripremljeni do kraja tekuće godine.

Podizanje svijesti o rizicima koje nose novi mediji

Medijska pismenost nije dio obrazovnih programa od najranije dobi. Uprkos povećanju razvojem novih tehnologija i sve većom ulogom medija u društvu, ne postoji adekvatna javna rasprava o pitanjima medijske pismenosti.

Čak i kada postoje debate i inicijative, one ne uključuju mnoge aktere kao što su predstavnici nadležnih ministarstava, regulatornih tijela, industrije, akademske zajednice ili nevladinog sektora prema procjeni medijskog sektora u BiH objavljenom u Završnom izvještaja u avgustu 2016. godini.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA