Nacionalna strategija(e) 

Ne postoji nacionalna strategija o zdravim stilovima života i zdravoj prehrani.

Poticanje zdravih stilova života i zdrave prehrane mladih

Zdravi stilovi života i zdrava prehrana mladih nisu tema nijedne politike ili strategije na državnom nivou. Prema Globalnom izvještaju o ishrani iz 2020. godine, BiH je pokazala ograničen napredak ka postizanju ciljeva vezanih za nezarazne bolesti povezane s prehranom. Zemlja nije pokazala nikakav napredak u postizanju cilja za gojaznost, sa procjenom da 18,4% odraslih (starijih od 18 godina i više) žena i 17,1% odraslih muškaraca živi s gojaznošću. Prevalencija gojaznosti u BiH je niža od regionalnog prosjeka od 23,3% za žene i 22,2% za muškarce. Istovremeno, procjenjuje se da dijabetes pogađa 6,9% odraslih žena i 8,0% odraslih muškaraca.

Zdravstveni odgoj i obrazovanje o zdravim stilovima života u školama

Udruženje XY i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (sada Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo) uveli su 2013. godine u osnovne škole novi predmet pod nazivom Zdrav način života sa integrisanim poglavljem Sveobuhvatnog seksualnog odgoja.

Udruženje XY je tokom 2016. godine uspostavilo suradnju sa predstavnicima Ministarstva obrazovanja Bosansko-podrinjskog kantona. Odabrani stručnjaci iz Ministarstva sproveli su kratku procjenu za uvođenje predmeta zdravi životni stilovi. Glavni rezultat procjene je da je potrebno izvršiti dubinsku, sveobuhvatnu i međusektorsku reviziju svih školskih nastavnih planova i programa u ovom kantonu kako bise identificerila mogućnosti za uvođenje Sveobuhvatnog seksualnog odgoja, ali još uvijek nije započet. Sveobuhvatan program je implementiran samo u glavnom gradu Sarajevu a ne (još) u ostatku zemlje. Osim toga, ovaj program nije obvezan i vrlo mali broj učenika (manje od 10%) odlučuje da ga pohađa.

Pristupi peer-to-peer edukaciji

Program Y – Inovativni pristupi mladih u prevenciji rodnog nasilja i promociji zdravog načina života za mladiće i žene“ je novi edukativni program za prevenciju nasilja i promociju zdravih stilova života. Program je akreditiran u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i ovlašten za rad u srednjim školama u RS. Također se primjenjuje u Kantonu Sarajevo i Srednjobosanskom kantonu. Priručnik za edukatore u srednjim školama i omladinske radnike „Program Y – Mladi“ je alat koji je razvijen iz Inicijative mladića od strane CARE International NW Balkans i njegovih saradničkih partnera iz zemalja zapadnog Balkana usmjeren na rješavanje rodnih nejednakosti, štetnih zdravstvenih praksi i nasilja u svakodnevnom životu sa mladićima i djevojkama uzrasta od 14 do 19 godina u školama i zajednici.

Najvažniji projekat koji se provodi u oblasti zdravih stilova života među mladima je projekat pod nazivom Inicijativa mladića – promoviranje zdravijih stilova života među mladima u BiH putem izazivanja rodnih stereotipa II ili Inicijativa mladića II (YMI II). Ovaj projekat se nadograđuje na sveobuhvatne i programske napore CARE-a u borbi protiv međuljudskog i rodno zasnovanog nasilja, kao i na poboljšanje rodne ravnopravnosti u BiH i rješavanju preventivnih pitanja vezanih za ekstremizam i nasilje mladih. Sveukupni cilj projekta bio je povećati usvajanje zdravih, nenasilnih i rodno ravnopravnih stilova života među mladićima i djevojkama u BiH.

Projekat organiziraju i podržavaju CARE International, Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC) i Fondacija Oak. Realizirana je uz suradnju lokalnih omladinskih i nevladinih organizacija: Udruženja “XY” (Sarajevo), Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice (Banja Luka), NVO “Youth Power” (Mostar) i omladinskih nevladinih organizacija: Forum Teatar (Istočno Sarajevo), New Vision, (Novi Travnik), Otaharin (Bijeljina), Zemlja djece u BiH (Tuzla), PRONI Centar za razvoj mladih (Brčko distrikt BiH), Omladinski klub „Pod istim suncem“ (Jablanica).

Suradnja i partnerstva

Ne postoje nacionalni programi saradnje i partnerstva u ovoj oblasti.

Podizanje svijesti o zdravim stilovima života i faktorima koji utiču na zdravlje i dobrobit mladih 

U 18 općina u BiH postoji inicijativa “Budi muško” klubovi. Ovaj projekat ima za cilj osnažiti mladiće (od 13 do 19 godina) da izgrade stavove i ponašanja koja doprinose rodnoj ravnopravnosti u njihovim društvima, ne birajući i odbacujući maltretiranje usmjereno protiv vršnjaka ili ženskih osoba. Projekat se provodi od 2006. godine i uključuje mlade iz više od 50 gradova/općina u BiH, Srbiji, Kosovu i Hrvatskoj. Projekat se sastoji od četiri glavna dijela: edukacija, kampanja „Budi čovjek“, istraživanje i razvoj politike i rad sa romskom populacijom.

Kao obrazovnu metodologiju „Budi muško klub“ koristi se „ Priručnik M “ koji je razvila partnerska organizacija „Promundo“ (Rio de Žaniero, Brazil). Priručnik se sastoji od više od 100 edukativnih radionica o: rodnoj ravnopravnosti, prevenciji nasilja, zdravim stilovima života, zloupotrebi alkohola i droga, seksualnom i reproduktivnom zdravlju, HIV/AIDS-u, očinstvu i odrasloj dobi. Kampanju vode mladi koji su prošli edukativne radionice i tako postali članovi klubova „Budi muško“. Klubovi su osnovani kao centri za srednjoškolce koji žele da se uključe u kreativnu promociju vrijednosti odgovornih i zrelih mladića. Članovi ovih klubova sprovode zanimljive aktivnosti kako bi animirali svoje vršnjake da shvate da pravi muškarac nije nasilan, da poštuje žene i da je odgovoran u seksu. Redovan rad sa vladinim institucijama i lokalnim nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima istraživanja nasilja, sukoba, rodnih normi, zdravlja i očinstva ima za cilj zalaganje za vladinu programsku metodologiju u pogledu rada sa mladićima u školama i stvaranje uslova potrebnih za osnaživanje omladinskog sektora na lokalnoj i nacionalnoj razini. Od 2010. godine mladi Romi su uključeni u projektne aktivnosti kao vitalni dio ovog projekta. Rad sa mladim Romima u velikoj meri upotpunjuje projekat i podiže ga na viši nivo. Do sada su održana tri treninga za mlade Rome na teme: seksualno i reproduktivno zdravlje, prevencija nasilja, zloupotreba alkohola i droga.

Tijekom proteklih godina više od 2000 mladića i preko 500 djevojaka bilo je izravno uključeno u ovaj projekat (kroz edukaciju i kampanju). Više od 300 mladih pojedinaca pohađalo je edukativne radionice godišnje, dok je više od 200 mladića i djevojaka bilo angažovano u radu klubova „Budi muško“. Trenutno u Brčko distriktu BiH ima preko 40 aktivnih članova kluba “Budi muško”. Inicijative „Budi muško“ provode se u još 18 različitih gradova i općina u BiH.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA