Postojeći aranžmani

U Bosni i Hercegovini ne postoji standard zanimanja za omladinski rad, budući da to zanimanje nije priznato od strane bosanskohercegovačkog kvalifikacijskog okvira.

Vještine

U BiH ne postoji standard zanimanja za omladinski rad, budući da to zanimanje nije priznato od sbosanskohercegovačkog kvalifikacijskog okvira.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA