Prema podacima Međunarodne organizacije rada, stope zaposlenosti su i dalje niske (40% za uzrast 15-64, 2020.), a nezaposlenost je visoka (16% u Q3 2021.), uprkos trendu pada posljednjih godina, koja posebno pogađa mlade (23 % za uzrast 15-24, 2020). Udio mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i usavršavaju (NEET) je jednako visok (22%, 2020). Zemlja ima jednu od najnižih stopa zaposlenosti žena na Balkanu (37% u trećem kvartalu 2021. godine, starosti 15-64 godine). Udio neformalne zaposlenosti u ukupnoj zaposlenosti je relativno visok (30%).

Vanjska migracija u kombinaciji sa brzim starenjem stanovništva opterećuje sustave socijalne sigurnosti, dovodeći u pitanje njihovu dugoročnu održivost. Dok se ekonomija oporavila brže nego što se očekivalo od pandemije Covid-19 (stopa rasta BDP-a u 2020.: -3,2%, u 2021.: +4,5%, prema procjenama), prijeko potreban oporavak tržišta rada kasni. Prema proračunima ILO-a, zemlja je doživjela pad radnog vremena od 7,4% u 2020. godini, što je jednako 85.000 poslova s punim radnim vremenom. Gubitak radnih sati se smanjio u 2021. godini, ali je i dalje bio na 3,3% (ekvivalentno gubitku 37.000 poslova s punim radnim vremenom).

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA