Priručnik za osnovne i srednje škole u BiH – Eko-edukacija, koji je nastao u sklopu projekta “Misli o prirodi!”

Napravljen je za osnovne i srednje škole sa ciljem pružanja podrške u radu svih nastavnika koji se bave pitanjima zaštite životne sredine ili žele da u svoj rad uključe ekološke teme. S druge strane, njegova praktična primjena ima za cilj da podstakne razmišljanje učenika o ekološkim problemima i njihovom konkretnom djelovanju u školi i lokalnoj zajednici. Pristupi rješavanju određenih ekoloških problema predstavljeni su na inovativan i praktičan način.

Priručnik je kreiran u deset modula, po pet za svaki tip škole, sa temama koje su veoma važne u procesu razvijanja ekološke svijesti kod djece. Moduli su definisani u vidu pripreme za nastavnu jedinicu, koja pored osnovnih uputstava kao što su uzrast dece, tema, ciljevi i zadaci nastavne jedinice, metode i oblici rada, ishodi učenja i korelacija sa drugim predmetima sadrži i dio kreiran u vidu radionica koje opisuju realizaciju nastavne jedinice sa vremenskim ograničenjem, što bi trebalo da olakša pristup nastavnog osoblja djeci kada je u pitanju rješavanje određenih ekoloških problema. Autori priručnika i ilustracija u priručniku obogatili su sadržaj priručnika originalnim pričama i ilustracijama koje ovaj priručnik čine posebno zanimljivim tekstom.

Cilj priručnika je da podstakne radoznalost, želju za učenjem i otkrivanjem svijeta oko sebe, te interesovanje za prirodne i društvene pojave i odnose. Njegov krajnji cilj je rješavanje ekoloških problema kroz razvoj kritičkog i konstruktivnog mišljenja i odgovornosti učenika prema sebi, prirodnoj i društvenoj sredini. Svrha ovog priručnika je da omogući učenicima da steknu znanja, vještine i stavove za bolje razumijevanje svijeta oko sebe, te da zadovolji individualna interesovanja i potrebe učenika koji izlaze iz okvira redovne nastave. Očekuje se da će implementacija predloženih modula doprinijeti podizanju svijesti učenika o ekološkim problemima i spremnosti na odgovorno ponašanje prema njoj, kao i ekološki svjesno ponašanje koje treba da se nastavi i nakon vremena provedenog u školi.

Europski  tjedan mobilnosti, vodeća inicijativa Europske unije za podizanje svijesti o održivoj urbanoj mobilnosti, održava se svake godine od 16. do 22. rujna uz sve veće učešće gradova, organizacija i inicijativa širom Europe i svijeta. Ova europska inicijativa promoviše promjene ponašanja u korist aktivne mobilnosti, javnog prijevoza i drugih čistih, inteligentnih transportnih rješenja.

Ovogodišnja tema Europskog tjedna mobilnosti je “Bolja povezanost” sa sloganom “Kombiniraj i kreći se!”. Ona odražava želju pojedinaca širom Europe da se ponovo povežu jedni s drugima nakon dugog perioda izolacije, ograničenja i prepreka. Bolja povezanost podstiče gradove učesnike da podstiču sinergiju između građana i mjesta koja nude svoju stručnost, kreativnost i posvećenost podizanju svijesti o održivoj mobilnosti i promovisanju promjene ponašanja za rješenja održive urbane mobilnosti. Zajedno sa brojnim lokalnim partnerima i organizacijama i lokalnim upravama Banja Luke, Mostara i Sarajeva, Info Centar Europske unije u BiH organizira niz edukativnih i rekreativnih aktivnosti za sve generacije kako bi istaknuo važnost i brojne prednosti održive urbane mobilnosti. EU info centri u BiH, kroz aktivnosti za sve građane i medijsku kampanju, doprinose podizanju svijesti o važnost brige o životnoj sredini, kako među mladima tako i među cjelokupnom populacijom. Europska unija ulaže stalne napore u pružanju podrške harmonizaciji bh. propisa i zakona u skladu sa pravnom stečevinom i najboljom europskom praksom u oblastima životne sredine i energetike. Podrška kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) kao i druge programe i inicijative Europske unije podržava izgradnju kapaciteta uprava na svim nivoima, harmonizaciju i razvoj novih zakonskih okvira, te jačanje građanske svijesti o značaju zaštite životne sredine.

CIVITAS program u BiH dio je globalne mreže centara za građansko obrazovanje kojima upravlja Centar za građansko obrazovanje u Calabasasu, Kalifornija. Školski programi CIVITAS-a jedini su zajednički sadržaj svih nastavnih planova i programa u BiH koji obuhvataju gotovo cjelokupnu školsku populaciju učenika osnovnih i srednjih škola. Svi učenici koriste jedinstvene udžbenike (Osnove demokracije, Demokracija i ljudska prava i Građanski projekt) koji imaju izdanja na sva tri službena jezika.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA