Predstojeći razvoj politike

Moguće je da bi novi dokumenti o omladinskoj politici u BiH mogli identificirati omladinski rad kao jednu od ključnih tema i postoji mogućnost da se omladinske organizacije pozabave ovom temom, a sadašnji dogovor tri Vijeća mladih u BiH bi mogao otvoriti tu perspektivu.

Tekuće debate

Važnost omladinskog rada kao profesije u BiH uglavnom se ogleda u činjenici da BiH prolazi kroz proces tranzicije tokom dvadeset godina nakon rata, što, između ostalog, rezultira visokom nezaposlenošću mladih (46,7%), odlaskom mladih iz BiH, radikalizacijom mladih po vjerskim i etnonacionalnim principima i druge pojave koje su štetne po život mladih. Zbog svih ovih pojava potrebno je ojačati omladinski sektor u BiH kako bi se mladi uključili u svoje aktivnosti kako bi što bolje doprinijeli izazovima tranzicijskog perioda, te pomogli mladima da prebrode tranziciju iz djetinjstva do punoljetstva kako bi BiH imala na raspolaganju građane koji nose univerzalne vrijednosti kao što su multikulturalnost, empatija, mir, društveni napredak, jednakost i druge, koje su vrijednosti koje njeguju sve kulture.

Omladinski sektor u BiH evoluirao je od mirotvorca do društvenog faktora uključenog u sve važne procese koji se tiču mladih ljudi u BiH, ali i šire kroz različita omladinska tijela na regionalnom i europskoj razini. Tako su u razdoblju od kraja 1990-ih do danas formirane mnoge omladinske organizacije, mreže mladih, ali i savjeti mladih na svim nivoima vlasti, koji su postali nezaobilazni sagovornik donosiocima odluka u BiH kada su u pitanju segmenti društva važni za mlade.

Otežavajuća okolnost za dalji razvoj omladinskog sektora je politička struktura BiH (dva entiteta i Brčko distrikt BiH, te 10 kantona u Federaciji BiH), te nedostatak omladinskih tijela, kao i omladinske politike i strategije na državnoj razini. Osim toga, postoje relativno novi izazovi za omladinske organizacije, kao što su iseljavanje i odlazak mladih iz BiH, rastući radikalizam mladih, visoka nezaposlenost mladih i drugi.

Veoma je važno da, pored stranih donatora i domaće strukture vlasti, više brige posvete mladima kroz formiranje državnog tijela za brigu o mladima, poboljšanje političke klime u BiH, te uvođenje neophodnih promjena u obrazovni sustav u BiH.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA