Smanjenje prepreka u pristupu mladih kulturi

U BiH ne postoje politike, programi, projekti i inicijative organizovane ili financirane od strane najvišeg nivoa vlasti koji olakšavaju pristup mladih kulturnim okruženjima. U odnosu na druge europske zemlje koje realizuju program Europska omladinska kartica (pogledati više u dijelu pod brojem 8.5), a financijsku podršku daju nadležne institucije, BiH od 2019. godine za taj program nije dobila financijsku potporu sa bilo kojeg nivoa vlasti. Kulturne institucije u BiH, čak i one na čijim temeljima se gradi kulturna baština, nisu financijski ojačane i ne dobijaju dovoljnu financijsku potporu za realizaciju aktivnosti koje bi mladima omogućile kvalitetne kulturne ponude.

Širenje informacija o kulturnim mogućnostima

Prema istraživanju prikazanom u Studiji o mladima: Bosna i Heregovina 2018/2019, mladi svoje slobodno vrijeme uglavnom provode u interakciji sa informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, najčešće digitalnim tehnologijama ili internetom (83,5% ispitanika su izjavili da koriste ove tehnologije kao jedan od primarnih načina korištenja slobodnog vremena). Mladi su tada u prosjeku provodili 3,8 sati dnevno na internetu. Mladi kao najaktivniji korisnici društvenih mreža najčešće koriste Instagram (80,4%), potom YouTube (69,3%) i Facebook (67,3%), a što označava njihov glavni izvor informacija o prilikama. U BiH ne postoje zvanične specijalizirane web stranice i mediji koji su fokusirani na informiranje mladih o prilikama za mlade. Informacije o grantovima, kulturnim sadržajima i programima sastavni su dio zvaničnih web stranica nadležnih ministarstava, javnih ustanova, nevladinih organizacija i drugih organizacija poput Mreže za izgradnju mira, kao i omladinskih web portala kakav je mladi.bl, hoću.ba, lonac.pro, itd.

Poznavanje kulturne baštine među mladima

Ne postoje politike, programi, projekti i inicijative koje su organizirale ili financirale institucije sa najviše razine vlasti kako bi podržale otkrivanje i podizanje svijesti kod mladih ljudi o kulturnoj i umjetničkoj baštini europskih zemalja.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA