Mladi u BiH trenutno nemaju priliku sudjelovati u dijalogu na domaćem ili međunarodnom nivou o globalnim pitanjima sa donosiocima politika i odluka.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA