Predstojeći razvoj politike

RS i Brčko distrikt BiH započeli su proces usvajanja Omladinske politike za narednih nekoliko godina. S druge strane, FBiH još nije najavila aktivnosti na donošenju svoje prve omladinske politike. Status je da su RS i Brčko distrikt BiH završili istraživanje o potrebama mladih, ali ti dokumenti još nisu javni.

FBiH i RS razvijaju svoje strategije u oblasti zdravlja i sporta mladih. Za sada nema podataka o tim strategijama niti kada se one mogu usvojiti.

Tekuće debate

U tijeku je rasprava o zakonskoj izmjeni zakona o pušenju u FBiH, gdje se u Zastupničkom domu FBiH usvaja Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih proizvoda i drugih proizvoda za pušenje. Više informacija dostupno je na stranici projekta.

U FBiH podaci pokazuju da 8.400 osoba godišnje umre od bolesti koje se pripisuju pušenju duhana; 43,95% odraslih i 24,4% djece od 13-15 godina su trenutni potrošači duhanskih proizvoda; a 55% djece ove starosne skupine izloženo je pasivnom pušenju na zatvorenim javnim mjestima.

Potporu ovom zakonu dale su mnoge međunarodne i domaće institucije i organizacije. Iako je ovo veliki uspjeh, samo je početak procesa za unapjređenje zdravih stilova života u BiH.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA