U ovom poglavlju predstavljen je pregled upravljanja omladinskom politikom u BiH.

Nacionalna omladinska politika u BiH još uvijek ne postoji zbog njene ustavne strukture i zbog toga što su određene nadležnosti (poput mladih) Ustavom vezane za određenu razinu vlasti.

Pitanja mladih na nacionalnoj razini u nadležnosti su Povjerenstva za koordinaciju pitanja mladih u BiH. Većina ustavnih nadležnosti u vezi sa pitanjima mladih je na razini entitetskih vlasti: RS i FBiH i BD.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS, Ministarstvo kulture i sporta FBiH i Skupština BD provode tri zakona o mladima: Zakon o omladinskom organizovanju RS, Zakon o mladima FBiH i Zakon o mladima BD i svi oni definiraju starosne granice za mlade kao ciljnu skupinu između 15 i 30 godina starosti.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA