Босна и Херцеговина је држава која се састоји од два ентитета: Републике Српске (РС) и Федерације Босне и Херцеговине (ФБиХ). Постоји и самоуправни Дистрикт Брчко Босне и Херцеговине (БД).

Национална омладинска политика у БиХ још увијек не постоји због њене уставне структуре и због тога што су одређене надлежности (попут младих) Уставом везане за одређени ниво власти.

Питања младих на националном нивоу у надлежности су Комисије за координацију питања младих у БиХ.

Већина уставних надлежности у вези са питањима младих је на нивоу ентитетских власти: РС и ФБиХ и БД.

Комисија за координацију питања младих састоји се од 9 чланова; 4 представника институција власти у БиХ (Министарство цивилних послова БиХ: 2 представника, Министарство културе и спорта ФБиХ: 1 представник, Министарство породице, омладине и спорта РС: 1 представник), док је 5 представника омладинског НВО сектора у БиХ. Такође, према новој Одлуци Комисија се формира у оквиру Министарства цивилних послова БиХ, умјесто рјешења према којем се Комисија успоставља као стално тијело Савјета министара БиХ.

Надлежности на ентитетском нивоу у области младих су у оквиру сљедећих министарстава:

Министарства породице, омладине и спорта Републике Српске, Министарства културе и спорта ФБиХ и Скупштине БД.

Закон о омладинском организовању РС, Закон о младима ФБиХ и Закон о младима БД дефинишу старосне границе за младе као циљну групу између 15 и 30 година старости.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА