Prepoznavanje vrijednosti neformalnog učenja – Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH (APOSO) .

Neformalno učenje se odnosi na učenje koje se odvija van vremena obaveznog nastavnog plana i programa učenja. Može se odvijati u školi, u obliku vannastavnih klubova i van formalnog obrazovanja, na primjer u sportskim timovima. Budući da su ciljevi neformalnog obrazovanja široki i raznoliki, dostupan je niz aktivnosti neformalnog učenja.

Ovaj članak opisuje tri uspješne evropske inicijative koje uključuju neformalno učenje Neformalne aktivnosti za inkluzivne grupe učenika – “Non4mal 4 All”, Projekt Omladinski rad eLearning Partnerstvo , Pozitivni odnosi otvaraju opipljive mogućnosti za novi razvoj.

Pružaoci informacija / savjetodavne strukture

Federalni zavod za zapošljavanje, Zavod za zapošljavanje RS kao i Zavod za zapošljavanje Brčko distrikt BiH nudi razne usluge vezane za razvoj karijere. Jedna od njih je podrška obrazovanju zaposlenih i nezaposlenih lica.

Takođe, postoje javno priznati organizatori ovih aktivnosti koji mogu uključivati nevladine organizacije, kulturne ustanove, udruženja, univerziteti, centri za karijeru, konsultantski i trening centri, privatne škole i druge institucije registrovane za realizaciju obrazovnih programa.

Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“ Tuzla, uvažavajući sugestije edukatora, izradilo je idejno rješenje i uspostavilo bazu nastavnih materijala i praksi pod nazivom „Virtuelni obrazovni centar formalnog i neformalnog obrazovanja“. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke to je prepoznalo, podržalo i dalo preporuku za korištenje raspoloživih resursa.

Inicijative za podizanje svijesti

U BiH ne postoji Nacionalna agencija, ali promociju programa i informisanje o mogućnostima programa u ovim zemljama provode organizacije koje imaju funkciju kontakt tačaka, a koordinira ih SALTO SEE, odnosno PRONI Centar za razvoj mladih i BRAVO – Bosansko-reprezentativno udruženje za vrijedne prilike.

Jedna od inicijativa je i program Erasmus+ koji ima za cilj jačanje znanja i vještina i zapošljivosti građana Evrope, kao i unapređenje i modernizaciju sistema obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za period 2021-2027.

Program je ključna komponenta koja podržava ciljeve Evropskog obrazovnog prostora, Akcioni plan za digitalno obrazovanje 2021-2027.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA