Iako ne postoji portal e-participacije za mlade, Ministarstvo pravde BiH uložilo je značajne napore da unaprijedi sistem transparentnosti, suradnje i otvorenosti prema građanima i organizacijama civilnog društva. Vrhunac ovih nastojanja je web platforma „eKonzultacije“, razvijena uz stručnu potporu kroz projekt „Izgradnja kapaciteta državnih institucija za sudjelovanje u dijalogu sa civilnim društvom (CBGI)“, koji je financirala Europska unija.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA