Iako ne postoji portal e-participacije za mlade, Ministarstvo pravde BiH uložilo je značajne napore da unaprijedi sistem transparentnosti, saradnje i otvorenosti prema građanima i organizacijama civilnog društva. Vrhunac ovih nastojanja je web platforma „eKonsultacije“, razvijena uz stručnu podršku kroz projekat „Izgradnja kapaciteta državnih institucija za učešće u dijalogu sa civilnim društvom (CBGI)“, koji je finansirala Evropska unija.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA