Vijeće ministara BiH je na 37. sjednici održanoj 20. svibnja 2021. godine donijelo odluku o osnutku Radne skupine za izradu prijedloga Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma za razdoblje 2021.-2026. i prijedlog Akcijskog plana za implementaciju Strategija.

Nacrt Strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma za razdoblje 2021.-2026.

Vizija Strategije je uspostavljanje, na svim razinama vlasti u BiH, efikasnog, strukturiranog, koherentnog, anticipativnog i održivog mehanizma za prevenciju terorizma, nasilnog ekstremizma, radikalizacije i drugih pojava koje dovode do terorizma, a koji će doprinijeti razvoju otpornosti društva na izazove.

Strategija ima misiju promovisanja i zaštite života, sloboda, prava, sigurnosti i svih oblika dobrobiti građana, doprinoseći demokratskom i pluralističkom društvu sposobnom da se efikasno suprotstavi ovim prijetnjama koje mogu uticati na građane BiH, infrastrukturu i interese u zemlji i inostranstvu.

Preventivne aktivnosti zahtijevaju društveni pristup, uspostavljanje političkih, socio-ekonomskih i drugih pretpostavki kroz uključivanje svih društvenih aktera u BiH za sveobuhvatno i efikasno preventivno djelovanje. Strategijom su definisani prioriteti u oblasti prevencije terorizma, nasilnog ekstremizma, radikalizacije i drugih pojava koje dovode do terorizma. Jačanje uloge socijalnih korekcija preko porodice, kroz socijalne i zdravstvene službe, obrazovne institucije, akademsku zajednicu i organizacije civilnog društva do vjerskih zajednica i medija, ključni je element ovog procesa unaprjeđenjem postojećih i razvojem novih programa prevencije. Preventivne mjere će se provoditi kroz suradnju institucija i agencija na svim nivoima vlasti u BiH sa građanima i organizacijama civilnog društva. Poseban naglasak bit će stavljen na rad policije u zajednici, javno-privatna partnerstva, razvoj ciljanih programa za ugrožene lokalne zajednice, učešće vjerskih zajednica, te mladih i žena.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA