U organizaciji Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine 21. decembra 2023. godine održana je prezentacija projekta Youth Wiki u Bosni i Hercegovini.

Bosna i Hercegovina se na poziv Evropske komisije priključila Youth Wiki mreži u 2021. godini i dobila priliku da zajedno sa još 33 zemlje učestvuje u ovoj veoma važnoj mreži kada su u pitanju omladinske politike. Youth Wiki mreža se finansira sredstvima Evropske komisije u okviru programa Erasmus+ .

Youth Wiki predstavlja online platformu/enciklopediju koja sadrži informacije o omladinskim politikama evropskih zemalja. Glavni cilj Youth Wiki je da podrži evropsku saradnju u oblasti mladih zasnovanu na dokazima pružanjem informacija o nacionalnim politikama za mlade na način prilagođen korisnicima i kontinuirano ažuriran.

Kada je u pitanju Youth Wiki mreža u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je grant sredstvima Evropske komisije putem Erasmus+ programa za nepune tri godine izradilo deset poglavlja opisa omladinskih politika u Bosni i Hercegovini i objavilo ih na zvaničnoj web stranici mreže na engleskom jeziku, te uporedo pripremilo prijevode tih poglavlja na tri jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini i objavilo ih na posebnoj web stranici namijenjenoj za promociju Youth Wiki mreže u Bosni i Hercegovini.

Promociji su prisustvovali predstavnici entitetskih i kantonalnih ministarstva nadležnih za mlade i Vlade Brčko distrikta BiH, službenici za mlade iz općinskih administracija, kao i predstavnici omladinskih organizacija koji su uključeni u razvoj i provedbu omladinskih politika u Bosni i Hercegovini.

Pored prezentacije projekta Youth Wiki, prezentirana je i Eurydice mreža u Bosni i Hercegovini. Na događaju su bili prisutni predstavnici nadležnih ministarstava za mlade i predstavnici omladinskih organizacija iz Bosne i Hercegovine.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA