Ministarstvo civilnih poslova je u okviru aktivnosti mreže Youth Wiki za Bosnu i Hercegovinu pripremilo prijevod poglavlja 6-10 opisa omladinskih politika i objavilo ih na web stranici posvećenoj Youth Wiki mreži u Bosni i Hercegovini www.youthwikibih.ba. Prijevodi su pripremljeni na sva tri jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. Objavljena su poglavlja koja tretiraju sljedeća pitanja u oblasti omladinske politike:

  1. Obrazovanje i obuka
  2. Zdravlje i blagostanje
  3. Kreativnost i kultura
  4. Mladi i svijet
  5. Omladinskih rad

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA