Приручник за основне и средње школе у БиХ – Еко-едукација, који је настао у склопу пројекта „Мисли о природи!“

Направљен је за основне и средње школе са циљем пружања подршке у раду свих наставника који се баве питањима заштите животне средине или желе да у свој рад укључе еколошке теме. С друге стране, његова практична примјена има за циљ да подстакне размишљање ученика о еколошким проблемима и њиховом конкретном дјеловању у школи и локалној заједници. Приступи рјешавању одређених еколошких проблема представљени су на иновативан и практичан начин.

Приручник је креиран у десет модула, по пет за сваки тип школе, са темама које су веома важне у процесу развијања еколошке свијести код дјеце. Модули су дефинисани у виду припреме за наставну јединицу, која поред основних упутстава као што су узраст деце, тема, циљеви и задаци наставне јединице, методе и облици рада, исходи учења и корелација са другим предметима садржи и дио креиран у виду радионица које описују реализацију наставне јединице са временским ограничењем, што би требало да олакша приступ наставног особља дјеци када је у питању рјешавање одређених еколошких проблема. Аутори приручника и илустрација у приручнику обогатили су садржај приручника оригиналним причама и илустрацијама које овај приручник чине посебно занимљивим текстом.

Циљ приручника је да подстакне радозналост, жељу за учењем и откривањем свијета око себе, те интересовање за природне и друштвене појаве и односе. Његов крајњи циљ је рјешавање еколошких проблема кроз развој критичког и конструктивног мишљења и одговорности ученика према себи, природној и друштвеној средини. Сврха овог приручника је да омогући ученицима да стекну знања, вјештине и ставове за боље разумијевање свијета око себе, те да задовољи индивидуална интересовања и потребе ученика који излазе из оквира редовне наставе. Очекује се да ће имплементација предложених модула допринијети подизању свијести ученика о еколошким проблемима и спремности на одговорно понашање према њој, као и еколошки свјесно понашање које треба да се настави и након времена проведеног у школи.

Европска недјеља мобилности, водећа иницијатива Европске уније за подизање свијести о одрживој урбаној мобилности, одржава се сваке године од 16. до 22. септембра уз све веће учешће градова, организација и иницијатива широм Европе и свијета. Ова европска иницијатива промовише промјене понашања у корист активне мобилности, јавног пријевоза и других чистих, интелигентних транспортних рјешења.

Овогодишња тема Европске недјеље мобилности је „Боља повезаност” са слоганом “Комбинуј и крећи се!”. Она одражава жељу појединаца широм Европе да се поново повежу једни с другима након дугог периода изолације, ограничења и препрека. Боља повезаност подстиче градове учеснике да подстичу синергију између грађана и мјеста која нуде своју стручност, креативност и посвећеност подизању свијести о одрживој мобилности и промовисању промјене понашања за рјешења одрживе урбане мобилности. Заједно са бројним локалним партнерима и организацијама и локалним управама Бања Луке, Мостара и Сарајева, Инфо Центар Европске уније у БиХ организује низ едукативних и рекреативних активности за све генерације како би истакнуо важност и бројне предности одрживе урбане мобилности. ЕУ инфо центри у БиХ, кроз активности за све грађане и медијску кампању, доприносе подизању свијести о важност бриге о животној средини, како међу младима тако и међу цјелокупном популацијом. Европска унија улаже сталне напоре у пружању подршке хармонизацији бх. прописа и закона у складу са правном стечевином и најбољом европском праксом у областима животне средине и енергетике. Подршка кроз Инструмент за претприступну помоћ (ИПА) као и друге програме и иницијативе Европске уније подржава изградњу капацитета управа на свим нивоима, хармонизацију и развој нових законских оквира, те јачање грађанске свијести о значају заштите животне средине.

CIVITAS програм у БиХ дио је глобалне мреже центара за грађанско образовање којима управља Центар за грађанско образовање у Цалабасасу, Калифорнија. Школски програми CIVITAS-а једини су заједнички садржај свих наставних планова и програма у БиХ који обухватају готово цјелокупну школску популацију ученика основних и средњих школа. Сви ученици користе јединствене уџбенике (Основе демократије, Демократија и људска права и Грађански пројекат) који имају издања на сва три службена језика.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА