Млади у БиХ тренутно немају прилику да учествују у дијалогу на домаћем или међународном нивоу о глобалним питањима са доносиоцима политика и одлука.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА