Национална стратегија(е)

Не одстоји актуелна национална стратегија јер су институције које су примарно надлежне за питања културе, спорта и слободног времена младих министарства на ентитетском нивоу. Министарство цивилних послова БиХ је надлежно на државном нивоу.

Главни изазови за младе у овој области су:

  • правни неред;
  • недостатак стратегије или стратешког оквира за развој и улагање у области културе и спорта;
  • одсуство програмског приступа;
  • недостатак адекватних институционалних капацитета;
  • лоша координација и сарадња између различитих нивоа/институција власти у БиХ;
  • финансијске потешкоће;
  • нестручност и неквалификованост дијела спортског кадра.

Промовисање и подршка спорту и физичкој активности међу младима

Тренутно не одстоје посебне мјере подршке ни на једном нивоу које су усмјерене на промоцију и подршку спорта и физичке активности међу младима. Одстоје посебни фондови намијењени спортским колективима и на националном и на ентитетском нивоу, али не одстоје посебни фондови само за омладински спорт. Већина спортских клубова, међутим, ради и промовише спорт и физичке активности у свом раду.

Физичко васпитање у школама 

Физичко васпитање у основним и средњим школама регулисано је Оквирним законом о основном и средњем образовању у БиХ.

Ентитетски закони о одгоју и образовању дефинирају, детаљније, тјелесни одгој у школама. ФБиХ, као и РС и БД БиХ проводе два обавезна часа физичке активности седмично, и у циклусу основног и средњег образовања. Осим обавезне наставе тјелесног одгоја, већина школа организује спортске екипе у фудбалу, кошарци, рукомету или одбојци (најпопуларнији спортови) и већини тих спортских екипа то представља ваннаставну активност. Доступни наставни планови и програми за све нивое образовања у РС наведени су на wеб страници Републичког педагошког завода РС, док је ФБиХ усвојила само Оквирне наставне планове и програме за деветогодишње образовање.

Сарадња и партнерства

Спортске игре младих највећа су аматерска спортска манифестација на којој могу учествовати дјеца и млади из босанскохерцеговачких школа. Игре се организују у 3 земље: БиХ, Хрватска и Србија. У 2019. години такмичило се 202.000 учесника.

Спортске игре младих започеле су 1996. године у Сплиту, Хрватска. Примарни мотив је био да се средњошколцима омогући учешће у организованим спортским догађајима и другим бесплатним активностима.

Дјеца и млади из свих земаља учесница имају могућност бесплатног похађања такмичења. Најуспјешнијим појединцима и екипама одобрава се „мини одмор“ у виду учешћа у међународном финалу.

ЕYОF 2019 (Европски олимпијски фестивал младих) највећа је спортска манифестација која се организирала у БиХ, након Зимских олимпијских игара 1984. године у Сарајеву. Одржан је од 9. до 16. фебруара 2019. године. Визију и идеју организовања EYOF-а у Сарајеву и Источном Сарајеву покренуло је Предсједништво НОК-а БиХ.

Олимпијски комитет БиХ, као гарант кредибилитета кандидатуре, заједно са градовима домаћинима Сарајевом и Источним Сарајевом потписао је уговор са ЕОК-ом о организацији ове велике спортске манифестације.

Свечаном отварању 10. фебруара 2019. године, одржаном под слоганом „Стварамо заједно“, присуствовало је 25.000 људи, а церемонија затварања одржана је 15. фебруара 2019. године.

Укупан број од 904 спортиста из 46 европских земаља, чланица ЕОC-а, такмичило се у 8 спортова (32 дисциплине) на 7 локација.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА