Национална стратегија

БиХ тренутно нема стратегију која би била искључиво посвећена медијској писмености и сигурном кориштењу нових медија.

Медијска писменост и сигурност на интернету кроз формално образовање

Медијска писменост не постоји као предмет у основним школама у БиХ, али, барем формално, неки предмети предвиђају разговоре о темама које се односе на тзв. медијско образовање.

Већина планираних медијских тема у заједничком језгру наставних планова и програма за основне школе у ФБиХ дио је предмета босански/српски/хрватски језик.

Интернет се изучава на часу информатике. Што се тиче средње школе, предмет Демократија

а Људска права покривају теме слободе изражавања и улоге медија у демократији,

по два сата.

Ресорна министарства образовања Кантона Сарајево већ дужи низ година успјешно сарађују са Факултетом политичких наука Универзитета у Сарајеву на развоју и имплементацији медијске и информатичке писмености у образовним институцијама на подручју Кантона Сарајево.

Влада Кантона Сарајево је ове 2022. године направила значајан искорак усвајањем Стратегије развоја медијске и информатичке писмености у образовним системима Кантона Сарајево.

Промовисање медијске писмености и онлине сигурности кроз неформално и информално учење

Према промицању медијске писмености и сигурности на интернету кроз неформално и информално учење, као и подизању свијести о ризицима које носе нови медији садржани у Стратегији Кантона Сарајево.

Циљеви зацртани у Стратегији биће реализовани кроз акционе планове, који ће бити припремљени до краја текуће године.

Подизање свијести о ризицима које носе нови медији

Медијска писменост није дио образовних програма од најраније доби. Упркос повећању развојем нових технологија и све већом улогом медија у друштву, не постоји адекватна јавна расправа о питањима медијске писмености.

Чак и када постоје дебате и иницијативе, оне не укључују многе актере као што су представници надлежних министарстава, регулаторних тијела, индустрије, академске заједнице или невладиног сектора према процјени медијског сектора у БиХ објављеном у Завршном извјештаја у августу 2016. години.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА