Према подацима Међународне организације рада, стопе запослености су и даље ниске (40% за узраст 15-64, 2020.), а незапосленост је висока (16% у Q3 2021.), упркос тренду пада посљедњих година, која посебно погађа младе (23 % за узраст 15-24, 2020). Удио младих који нису запослени, не образују се и усавршавају (НЕЕТ) је једнако висок (22%, 2020). Земља има једну од најнижих стопа запослености жена на Балкану (37% у трећем кварталу 2021. године, старости 15-64 године). Удио неформалне запослености у укупној запослености је релативно висок (30%).

Вањска миграција у комбинацији са брзим старењем становништва оптерећује системе социјалне сигурности, доводећи у питање њихову дугорочну одрживост. Док се економија опоравила брже него што се очекивало од пандемије Цовид-19 (стопа раста БДП-а у 2020.: -3,2%, у 2021.: +4,5%, према процјенама), пријеко потребан опоравак тржишта рада касни. Према прорачунима ИЛО-а, земља је доживјела пад радног времена од 7,4% у 2020. години, што је једнако 85.000 послова с пуним радним временом. Губитак радних сати се смањио у 2021. години, али је и даље био на 3,3% (еквивалентно губитку 37.000 послова с пуним радним временом).

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА