Организације цивилног друштва из БиХ могу учествовати у програму Ерасмус+: Млади у акцији као:

партнери у следећим активностима:

  • омладинске размјене, Европски волонтерски сервис или мобилност омладинских радника у пројектима у оквиру Кључне акције 1;
  • стратешка партнерства у области младих у пројектима у оквиру Кључне акције 2 (под специфичним условима);
  • састанци између младих и доносилаца одлука у области младих у пројектима у оквиру Кључне акције 3;

апликанти у сљедећим пројектима:

изградња капацитета у области младих, посебно у контексту Омладинског прозора за Западни Балкан, у оквиру Кључне акције 2. Сваки пројекат мора укључити најмање једну активност мобилности: омладинску размјену, Европски волонтерски сервис или мобилност омладинских радника, која одговара активностима у оквиру Кључне акције 1.

Контакт тачка за програм ЕРАСМУС+, Млади у акцији, је ПРОНИ Центар за развој младих.

Укупан број младих из БиХ који су учествовали у активностима програма Ерасмус+ у области младих у периоду 2014-2016. година је 3369. Од тог броја, 2661 младих учествовало је у Кључној акцији 1, 24 младих учествовало је у Кључној акцији 3, а 684 младих учествовало је у компоненти Омладински прозор за Западни Балкан.

Што се тиче мобилности студената, БиХ је једина земља на западном Балкану која се није придружила пуном ЕУ програму Ерасмус+, компоненти за младе. Стога има ограничен приступ мобилности младих кроз овај програм као партнерска земља.

Ипак, босанскохерцеговачка академска заједница је потписала бројне билатералне споразуме о међународној сарадњи са страним институцијама, нпр. из Аустрије, Хрватске, Египта, Италије, Словеније, Швицарске (заједнички споразуми између факултета, универзитета, института, итд.), који такођер обухватају област науке и истраживања, као и заједничке пројекте. Ова врста споразума о сарадњи углавном укључује појединачно учешће босанкохерцеговачких истраживача у истраживачким пројектима. Највећи ангажман у овој врсти сарадње имају биомедицинске и техничке науке.

Закон о странцима БиХ дефинише законски оквир који се примјењује на стране волонтере.

Чланом 49. овог закона дефинисани су општи услови за одобрење привременог боравка, а члан 57. дефинише привремени боравак волонтера:

„Привремени боравак може се одобрити странцу који, уз услове из члана 49. (Општи услови за одобрење привременог боравка) овог закона, испуњава и сљедеће услове:

а) да није млађи од 18 или старији од 65 година;

б) да има уговор о волонтирању закључен са агенцијом, институцијом, хуманитарном организацијом, удружењем или фондацијом у БиХ у којој волонтира;

ц) да приложи пројекат у којем је ангажован, или документ којим се наводи шема волонтирања, опис посла и пратеће обавезе, број агената, период волонтирања, менторство и радно вријеме;

д) да је организација у којој странац волонтира потписала полису обавезног осигурања и преузела одговорност за странца током периода волонтирања, укључујући трошкове издржавања, смјештаја, здравственог осигурања и повратка. Привремени боравак страног волонтера одобрава се на период до једне године, а изузетно се може продужити под истим условима који се примјењују за одобрење боравка ако пројекат ангажмана странца траје дуже од годину дана.”

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА