На државном нивоу, Министарство цивилних послова БиХ управља буџетом који се издваја за административне трошкове и трошкове особља за Министарство и Комисију за координацију питања младих у БиХ. Овај дио буџета не може се одвојити од укупних оперативних издвајања.

Влада РС је за своје различите програме, пројекте и мјере у Буџету за 2022. годину планирала 2.311.500 КМ, а од тог износа посебна буџетска ставка за омладинску политику износи 100.000 евра.

Влада ФБиХ је у свом Буџету за 2022. годину планирала 204.000 евра за програм за младе.

Питања младих су у надлежности ентитета и програми за младе и омладинске организације финансирају релевантне институције надлежне за питања младих. Министарство породице, омладине и спорта РС успоставило је Омладинску политику РС од 2006. године и кроз њену имплементацију финансирају се омладинске организације и програми за младе. Министарство породице, омладине и спорта РС обезбјеђује подршку, финансирање и суфинансирање пројеката омладинских организација путем редовних годишњих јавних позива. Министарство финансира пројекте у складу са „Уредбом о условима и критеријумима за финансирање програма и пројеката за унапрјеђење положаја младих и унапређење и развој омладинског организовања“. Све могућности финансирања објављују се у дневним новинама и на веб страници Министарства. Смјернице, образац за пријаву и пратећа тендерска документација такође се бјављују на веб страници Министарства. Упутства садрже информације о правилима конкурса, критеријумима за пријаву, критеријумима који се односе на садржај пројеката, износу средстава за реализацију пројекта, временском оквиру, критеријумима прихватљивости пројекта и табелу бодовања пројеката. Министарство доноси процјену и одлуку о прихватању и финансирању пројеката. Након доношења одлуке Министарство потписује уговоре са организацијама, контролише извршење пројеката и утрошак средстава у складу са потписаним уговорима. Министарство такође пружа подршку кроз учешће у пројектним активностима, обезбеђује техничку, савјетодавну и друге врсте подршке током реализације пројекта (учешће на округлим столовима, промоцијама, форумима, конференцијама и сл.). Министарство у 2022. години финансира сљедеће омладинске пројекте предвиђене Буџетом РС за 2022. годину:

  • подршка пројектима изградње објеката за дјецу и омладину, 1.030,00 евра;
  • субвенције за стамбено збрињавање младих, 1.150,00 евра;
  • је установе које се баве грантовима за младе, 7.500 евра;
  • програми Омладинске политике, 100.000 евра;
  • Програми за младе у руралним подручјима, 17.500 евра;
  • програми мобилности младих, 17.500 евра;

Буџет ФБиХ за 2022. годину има једну буџетску линију намијењену младима под називом “Трансфер за младе” којом управља Министарство културе и спорта ФБиХ, као подршку омладинским организацијама и планирана средства износе 240.000 евра.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА