У овом поглављу представљен је преглед управљања омладинском политиком у БиХ.

Национална омладинска политика у БиХ још увијек не постоји због њене уставне структуре и због тога што су одређене надлежности (попут младих) Уставом везане за одређени ниво власти.

Питања младих на националном нивоу у надлежности су Комисије за координацију питања младих у БиХ. Већина уставних надлежности у вези са питањима младих је на нивоу ентитетских власти: РС и ФБиХ и БД.

Министарство породице, омладине и спорта РС, Министарство културе и спорта ФБиХ и Скупштина БД проводе три закона о младима: Закон о омладинском организовању РС, Закон о младима ФБиХ и Закон о младима БД и сви они дефинишу старосне границе за младе као циљну групу између 15 и 30 година старости.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА