Амбасада САД-а – Амбасада Сједињених Америчких Држава

БАМ – Конвертибилна марка је законско средство плаћања у БиХ од 1998. године, када је замијенила босански динар. Међународна ознака за КМ је БАМ.

БиХ – званични назив државе према Уставу је Босна и Херцеговина, а скраћеница „БиХ“ се користи у тексту као и у службеним називима институција са истим значењем.

Волонтеризам – организована добровољна активност или пружање услуга или обављање активности у циљу опће и заједничке добробити или добробити другог лица без новчане накнаде или материјалне користи.

Волонтерска ИД – регистар волонтерских активности

ДБ или БД – службени назив дистрикта према Уставу је Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, а скраћеница „ДБ или БД“ се користи у тексту као и у службеним називима институција са истим значењем.

Дејтонски мировни споразум – Општи оквирни споразум за мир у Босни и Херцеговини, познат и као Дејтонски мировни споразум (ДПА), Даyтонски споразум, Паришки протокол или Дејтонско-паришки споразум, мировни је споразум постигнут у бази ратног зракопловства Wright-Patterson у близини града Даyтона, Охајо, Сједињене Америчке Државе, у новембру 1995. године, а формално потписан у Паризу 14. децембра 1995. године. Овим споразумима окончан је рат у Босни који је трајао три и пол годиине године, један од оружаних сукоба у бившој Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији. Важећи Устав Босне и Херцеговине је Анекс 4. Дејтонског мировног споразума.

Друштвена одговорност предузећа – често скраћено „ЦСР“, иницијатива је корпорације за процјену и преузимање одговорности за утицај компаније на околиш и друштвено благостање.

Европски волонтерски сервис – је пројекат Европске комисије који омогућава младој особи (17-30 година) да постане волонтер у другој земљи на одређени период, обично између 2-12 мјесеци.

Ентитети – Политичке подјеле Босне и Херцеговине створене су Дејтонским споразумом. Споразумом је земља подијељена на два ентитета: Федерацију Босне и Херцеговине (ФБиХ) и Републику Српску (РС). ФБиХ је састављена углавном од Бошњака и Хрвата, док је РС састављена углавном од Срба. Сваки ентитет управља отприлике једном половином територије државе. Сама ФБиХ има федералну структуру и састоји се од 10 аутономних кантона. Град Брчко у сјевероисточној Босни сједиште је Дистрикта Брчко (БД), самоуправне административне јединице; дио је и ФБиХ и РС. Дистрикт је остао под међународним надзором.

ЗЗЈ – Завод за јавно здравство

Инструмент за претприступну помоћ (ИПА) је средство којим ЕУ подржава реформе у региону проширења уз финансијску и техничку помоћ од 2007. године. ИПА фондови изграђују капацитете корисника током процеса приступања, што резултира прогресивним, позитивним помацима у региону.

Комисија за координацију питања младих у БиХ – Комисија је надлежна за потврђивање основних принципа и координацију активности свих група од значаја за промоцију и заштиту улоге и положаја младих у БиХ с циљем унапрјеђења њихових услова живота, као и за међународно представљање питања младих у БиХ.

Локални волонтерски сервис – Локални волонтерски сервиси пружају услуге организаторима волонтирања, волонтерима и корисницима волонтирања без накнаде.

МЗ – (мјесна заједница) село или дио града у БД.

МЛАДИ – Сва три закона о младима у БиХ дефинишу омладинску популацију као особе од 15 до 30 година старости.

Моба – старински обичај узајамног помагања у сеоским домаћинствима. Моба је помоћ у пословима који захтијевају више радне снаге, заједнички рад.

НВО – НВО је скраћеница за невладину организацију. Иако не постоји универзално усаглашена дефиниција НВО, обично је то добровољна група или институција са друштвеном мисијом, која дјелује независно од владе.

Оквир развојне помоћи Уједињених нација (УНДАФ) је стратешки, средњорочни оквир за резултате који описује колективну визију и одговор система УН-а на националне развојне приоритете и резултате на основу нормативних принципа програмирања. Он описује како ће тимови УН-а у земљи допринијети постизању развојних резултата на основу заједничке анализе земље и компаративне предности УН-а.

ОКОРУЗ – Осигурање квалитета омладинског рада у заједници

Омладинска политика – обухвата све мјере и активности државних органа, институција, удружења и других актера усмјерених на унапрјеђење и промоцију положаја и статуса младих.

ОСЦЕ – Организација за сигурност и сарадњу има свеобухватан приступ безбједности који обухвата политичко-војне, економске и еколошке и људске аспекте. Стога се бави широким спектром питања везаних за сигурност, укључујући контролу наоружања, мјере за изградњу повјерења и безбједности, људска права, националне мањине, демократизацију, полицијске стратегије, борбу против тероризма и економске и еколошке активности.

ПАОР – ПРОНИ Академија омладинског рада

ПДП – Позив за достављање понуда

Регионални уред за сарадњу младих (RYCO) је институционални механизам који независно функционише, а основало га је шест учесника са Западног Балкана (WB 6): Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Црна Гора, Северна Македонија и Србија, са циљем да промовише дух помирења и сарадњу младих у региону кроз програме размјене младих.

РС – службени назив ентитета према Уставу је Република Српска, а скраћеница „РС“ се користи у тексту као и у службеним називима институција истог значења.

Савјет за младе – је савјетодавно тијело које је основала влада за промоцију и координацију активности везаних за развој, реализацију и спровођење омладинске политике и предлагање мјера за њено унапрјеђење. Његов главни циљ је успостављање сарадње између различитих актера – ресорних министарстава, различитих јавних органа, институција, омладинског и сектора цивилног друштва.

УГ – удружење грађана.

УМиД – Учи, мисли и дјелуј – тренинг за омладинске лидере.

УН – Уједињене нације су међувладина организација која има за циљ одржавање међународног мира и безбједности, развијање пријатељских односа међу нацијама и остваривање међународне сарадње.

ФБиХ – Званични назив ентитета према Уставу је Федерације Босне и Херцеговине, а скраћеница „ФБиХ“ се користи у тексту као и у службеним називима институција са истим значењем.

ЦИК – Централна изборна комисија БиХ надлежна је за проведбу Анекса III Дејтонског мировног споразума, Изборног закона БиХ, Закона о финансирању политичких странака; учествује у имплементацији Изборног закона РС, Изборног закона БД БиХ, Закона о избору, престанку мандата, опозиву и смјени начелника у ФБиХ, Закона о Савјету министара БиХ и Устава БиХ (Анекс 4. Оквирног споразума за мир у БиХ), Устава ФБиХ и Устава РС у дијелу који се односи на изборе.

ЦоЕ – Савјет Европе је водећа организација за људска права на континенту. Укључује 46 држава чланица, од којих су 27 чланице Европске уније.

ECTS – Европски систем преноса и акумулације кредита је систем кредита осмишљен да олакша студентима кретање између различитих земаља. Будући да се заснивају на постигнућима у учењу и оптерећењу курса, студент може пренијети своје ECTS бодове са једног универзитета на други, тако да се они сабирају како би допринијели индивидуалном дипломском програму или усавршавању. ECTS помаже да учење буде више усмјерено на студента. Представља централни алат у Болоњском процесу, који има за циљ да националне системе учини компатибилнијим. ECTS такође помаже у планирању, извођењу и евалуацији студијских програма и чини их транспарентнијим.

WПАY – Свјетски програм акције за младе.

Youth Pass – Youth Pass је алат за документовање и признавање исхода учења из активности омладинског рада. Доступан је за пројекте које финансира Ерасмус+: програме Млади у акцији (2014-2020) и Млади у акцији (2007-2013). Представља дио стратегије Европске комисије за подстицање признавања неформалног учења, провођење политика у пракси и праксе у политикама.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА