Питања младих на националном нивоу у надлежности су Комисије за координацију питања младих у БиХ и Одјељења за мобилност и младе при Министарству цивилних послова Босне и Херцеговине .

Већина уставних надлежности у вези са питањима младих је на нивоу ентитетских власти: РС и ФБиХ. Представник власти из сваког ентитета је члан Комисије за координацију питања младих у БиХ на државном нивоу. Надлежности на ентитетском нивоу у области младих су у оквиру сљедећих министарстава: Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске и Министарство културе и спорта ФБиХ .

БиХ има три кровна вијећа/савјета младих: Омладински савјет на нивоу РС, које служи као кровно представничко тијело, које је законски дефинисано Законом о омладинском организовању РС од 2004. године. Вијеће младих у ФБиХ је основано у децембру 2015. године након што је шест кантоналних вијећа младих успостављено у ФБиХ током 2014-2015. године, док је Вијеће/Савјет младих БД основано 2018. године и окупља омладинске организације широм дистрикта.

Сва три савјета се баве представљањем питања младих на вишем нивоу, граде дијалог са државним институцијама у циљу унапрјеђења положаја младих и изградње партнерских односа те сарађују на међународном нивоу.

Када је у питању даља расподјела надлежности у ФБиХ, имамо кантонални ниво, гдје су питања младих у надлежности кантоналних министарстава образовања, а неки од кантона имају кантонално вијеће младих које је члан Савјета младих ФБиХ.

И посљедњи ниво у расподјели одговорности за питања младих је локални ниво, којем припада и Брчко дистрикт БиХ. Свака општина има службеника за младе у Одјељењу за друштвене дјелатности, односно у Одјељењу за стручне и административне послове Брчко дистрикта. На локалном нивоу општине имају савјете младих која окупљају омладинске организације, а ти савјети су чланови савјета младих на кантоналном и ентитетском нивоу.

Споразум о сарадњи између Савјета министара БиХ и невладиних организација у БиХ је документ којим се утврђују заједничке вриједности, принципи и приоритети сарадње Савјета министара БиХ и невладиних организација у БиХ. Тренутно је споразум потписало 127 невладиних организација из БиХ, укључујући и омладинске организације. Овим Споразумом настоје се дефинисати приоритети који ће боље одговарати новим изазовима за БиХ и могућностима сарадње Савјета министара БиХ и невладиних организација. С тим у вези, Споразум прецизније ставља ову сарадњу у област јавних политика које су у надлежности Савјета министара БиХ.

У оквиру међусекторске сарадње УСАИД у својој Стратегији развоја и сарадње са БиХ за период 2020 – 2025. година очекује од цивилног друштва да се поново фокусира на изградњу своје базе и повећање активне улоге мушкараца и жена, младих и припадника маргинализованих група у заједницама и политичком животу. Као резултат тога, све већи број лидера реформи у власти ће остварити опипљив напредак у реформама потребним за даље еуроатлантске интеграције БиХ.

Амбасада Швајцарске у БиХ од 2019. године уз помоћ ПРОНИ Центра за развој младих реализује пројекат „Оснаживање младих за одрживи развој кроз Савјетодавни одбор младих (YAB)“ с циљем повећања релевантности и прилагођавања Швajцарског развојног програма потребама младих у БиХ. Циљ пројекта је омогућити младим људима из БиХ да се укључе у развој земље кроз Савјетодавни одбор за младе и оснаже способност критичког мишљења и артикулирања мишљења, те да кроз рад уче стицање вјештина које ће примјењиват те тиме допринијети развојном програму и јасноћи комуникацијских инструмената. Савјетодавни одбор младих је тим састављен од 10 младих људи из цијеле БиХ, који заступају и укључују ставове и искуства младих о програмским материјалима и пројектним идејама Амбасаде Швајцарске. Чланови Савјетодавног одбора за младе имају задатак да савјетују стручњаке за развојне програме и особље Амбасаде Швајцарске у БиХ у области питања младих.

Млади европски амбасадори (YЕА) је креативна мрежа младих људи са западног Балкана који дијеле заједничку визију: регион уједињен у различитостима, поштивање европских вриједности, учење нових вјештина, повезивање и унапрјеђење могућности за младе. Што је најважније, млади европски амбасадори су отворени за размјену идеја и развој својих талената с циљем инспирирања промјена у својим заједницама, на Западном Балкану, цијелој ЕУ и шире. Иницијатива Млади европски амбасадори основана је 2020. године као дио Регионалног комуникацијског програма ЕУ за западни Балкан – WeBalkans.eu, а прву генерацију чинило је 60 младих људи из региона који су дијелили идеје, организирали догађаје и повезивали своје заједнице широм региона и Европске уније. 180 младих европских амбасадора одабрано је 2020., 2021. и 2022. године.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА