Прва и још увијек важећа стратегија ФБиХ израђена је у октобру 2008. године. У њој је наведено неколико циљева и исхода који углавном прате кључне теме и циљеве препоручене, између осталог, Акционим планом усвојеним на Међувладиној конференцији о јавним политикама културе одржаној у Стоцкхолму 1998. године у организацији УНЕСКО-а:

 • промоција културног идентитета;
 • потврда европске мултикултуралне разноликости;
 • подстицање свих врста креативности;
 • подстицање учешћа у културном животу свих;
 • креирање културних политика као кључних саставних елемената развојних стратегија;
 • јачање мјера за заштиту културног насљеђа и промовисање културних индустрија;
 • промовисање културне и језичке разноликости у ИТ друштву;
 • обезбјеђивање већег броја људских и финансијских ресурса за развој културе и др.

У оквиру Министарства цивилних послова постоји Сектор за науку и културу, које дјелује као координационо тијело како у односу на ентитете тако и на БД. Његов мандат је утврђивање основних принципа и усаглашавање планова ентитетских власти и дефинисање стратегија на међународном нивоу. За то је потребан висок ниво сарадње, као и јачање механизама и структура које омогућавају интеракцију са низом различитих актера.

Стратегија развоја културе РС за период 2010-2015 настала је 2009. године и представља документ који такођер одражава горе наведене принципе и кључне теме. Стратегија још увијек нема акциони план, а ипак, треба напоменути да процес његове израде није вођен пројектом донатора и да је ријеч о локалном подухвату. Експлицитне стратегије у култури на другим нивоима власти не постоје.

Финансирање културе у БиХ одвија се на више нивоа власти и у складу са уставним надлежностима (МДГ-Ф, Култура за развој, (2010), ГАП анализа административних извора података из области културне политике у Босни и Херцеговини, Нацрт, стр. 35 -36):

 • 3,13% државни ниво
 • 64,98% ентитети, кантони и дистрикти
 • 11% градови
 • 20,90% општине

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА