Предстојећи развој политике

БиХ је позвана да усвоји Закон о електронској идентификацији и услугама повјерења за електронске трансакције усклађен са ацqуис-ем, те Закон о електронским комуникацијама и електронским медијима. Истакнут је значај креирања и усвајања стратегије сајбер сигурности и стратегије приступа широкопојасној мрежи.

Текуће дебате

С обзиром на друштвену одговорност, као и преузете европске правне тековине, БиХ има императив доношења закона о електронским медијима, како би се коначно увела контрола у овој области медијског дјеловања, заштитила слобода говора и спријечио говор мржње.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА