Законски/стратешки оквир за функционисање и развој омладинских организација

У БиХ не постоји национално законодавство о младима.

Регионално и локално законодавство о младима постоји у оба ентитета и БД.

Закон о омладинском организовању РС усвојен је 2004. године. Овај закон пружа низ дефиниција које се тичу питања младих, подржава развој омладинских организација, предлаже начине доношења омладинских политика, уређује рад омладинских организација и међународну сарадњу, стручни рад и усавршавање и информисање младих.

Закон о волонтирању РС усвојен је 2008. године.

Народна скупштина РС усвојила је Приједлог омладинске политике РС за период 2016-2020 на 13. сједници одржаној 13. и 14. јула 2016. године.

Закон о младима ФБиХ усвојен је 2010. године. Овим законом уређују се питања везана за живот, положај и дјеловање младих у ФБиХ.

Закон о волонтирању ФБиХ усвојен је 2012. године.

БД је усвојио Закон о младима 2017. године а Закон о волонтирању 2018. године са сличним прописима као у ФБиХ и РС.

Јавна финансијска подршка

Међународни ниво

Савјет министара БиХ утврдило је на својој 61. сједници, између осталог, Приједлог споразума о Регионалном уреду за сарадњу младих земаља Западног Балкана (RYCO). Текст споразума дефинисала је међународна радна група у којој су учествовали представници свих земаља Западног Балкана. Годишњи допринос БиХ Буџету RYCO је 154.000,00 евра за имплементацију споразума.

За Ерасмус+ програм, област младих, Босна и Херцеговина је осигурала 115.000 евра за улазак у Програм Заједнице у 2014. години и од тада се омладинске организације могу пријављивати за добијање средстава за своје пројекте.

Национални ниво

Савјет министара БиХ је у свом Буџету за 2016. годину издвојило око 400.000 евра за националне програме за младе. 

Регионални ниво

Влада РС је у свом Буџету за 2016. годину издвојила 2.335.000 евра за различите програме, пројекте и мјере.

Влада ФБиХ је у свом Буџету за 2016. годину издвојила 204.000 евра за програм за младе.

Влада БД је за подршку иницијативама младих у 2016. години обезбиједила око 100.000 евра. 

Иницијативе за повећање разноликости учесника

Не постоје посебне националне или велике иницијативе које имају за циљ повећање разноликости младих људи који учествују у омладинским организацијама у БиХ.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА