Стратегија социјалне инклузије БиХ 2010-2013 (Дирекција за економско планирање БиХ) припремљена је између 2008. и 2010. године. Предвиђена је припрема акционог плана и финансијског оквира за његову имплементацију. Усвојиле су га само владе ФБиХ и БД, али не и Влада РС и Савјет министара БиХ. Акциони планови нису имплементирани чак и тамо гдје су усвојени.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА