Статус у националном законодавству

Дефиниција омладинског радника дата је само у Закону о младима Брчко дистрикта БиХ. То и даље значи да друга два ентитета нити државни ниво немају дефиницију омладинског радника.

Оснивачка скупштина Асоцијације професионалних омладинских радника (Асоцијација професионалних омладинских радника – АПОР) одржана је 7. јуна 2008. године и окупила је 11 омладинских радника ПРОНИ Центра за развој младих, Центра за образовање младих и Института за развој младих КУЛТ. Оснивачи Удружења професионалних омладинских радника (АПОР) бирају своју организацију која ће бити заснована на чланству и отворена за примање у чланство практичара омладинског рада, а не своје организације и/или институције. Министарство правде БиХ, надлежно за регистрацију удружења и провјеру усклађености статута невладиних организација са Законом о удружењима и фондацијама у БиХ, одговорило је на захтјев ПАОР-а двије године касније, у августу 2010. године, тражећи неке измјене и допуне. Као одговор на допис министарства, АПОР је обуставио процес регистрације и од тада нису предузети никакви важнији кораци.

Институт за развој младих КУЛТ је кроз своју УМиД иницијативу успио направити одређени помак ка афирмацији професије омладинског рада у Федерацији БиХ.

Образовање, обука и препознавање вјештина

Едукација омладинских радника у оквиру ПРОНИ модела одвијала се од 1998. до 2007. године и била је организована као универзитетски курсеви на различитим нивоима по уговорном програму обуке који је обезбјеђивао Универзитет Јöнкöпинг.

Прва фаза је био основни курс, који је водио до сертификата из лидерства и развојног рада са младима (ниво А, 30 ЕЦТС и Европски систем преноса кредита) са Универзитета Јöнкöпинг. Овај курс је замишљен као једногодишња ванредна студија. Циљ је био створити омладинске раднике који су способни да дјелују у подручјима сукоба, те да се млади људи различитих националности сретну и раде на помирењу. У предметном документу је наглашено да је оруђе професионалног омладинског радника социјално образовање, што значи да се омладински рад посматра као ситуација учења. У различитим активностима, омладински радник ће ставити нагласак на дијалог ради промоције вјештина и вриједности. Самоспознаја је још један елемент у образовању. Курс се састојао од четири блока и практичног рада. У резиденцији су се састајали студенти из различитих градова како би заједно радили на помирењу. Поред тога, универзитетски програм је имао за циљ да образује и оспособи професионалце који раде са дјецом и младима у циљу стицања знања и вјештина неопходних за индивидуални и групни рад са младима у области личног и друштвеног развоја, самопоуздању, развоја вриједности и ставова, комуникације, рада на конфликтима и активног учешћа у изградњи и развоју друштва.

Континуирано образовање (ниво Б, 30 ЕЦТС) такођер је замишљено као једногодишње ванредно усавршавање. Студенти су добили цертификат у области лидерства и развојног омладинског рада, ниво Б, са Универзитета Јöнкöпинг. Фокус ове едукације је био припрема омладинских радника за тренере других добровољних омладинских радника у подручјима погођеним сукобима. Циљ је био да се даље развијају вјештине и знања од првог нивоа. Омладински радници као тренери радили су у контексту социјалног образовања, што подразумијева рад на околишу како би се младима олакшало раст. Други елемент који је наглашен у овом курсу била је трансформација сукоба, схваћена као окупљање људи како би се супротставили њиховим предрасудама и стереотипним ставовима. Као трећа фаза курс нивоа Б плус награђен је са пет шведских кредита. Циљ је био регрутирати локално становништво као будуће тренере омладинских радника. Полазници су обучени за предавања и праксу као ментори студентима на курсевима Б нивоа у групном и практичном раду.

Центар за образовање младих реализује едукацију о лидерству и развојног рада с младима која је акредитована са 30 ЕТЦС бодова у сарадњи са Универзитетом Јонкопинг.

Институт за развој младих КУЛТ имплементира иницијативу „Леарн, тхинк анд ацт!“ (Учи, мисли и дјелуј) за омладинске лидере и опћинске службенике за младе .

ПРОНИ Центар за развој младих, уз подршку пројекта Форум Сyд Балкан, покушао је 2007. године да локализује овај универзитетски програм и резултат тога је ПРОНИ Академија омладинског рада која је постала препознатљив едукативни програм у више од 20 општина и градова у БиХ за додјељивање цертификата за омладински рад.

 • ПРОНИ академија омладинског рада (ПАОР):

ПАОР је јединствен програм Центра за развој младих ПРОНИ који младима пружа знања из области омладинског рада, омладинског активизма и рјешавања конфликата. ПАОР академија се састоји од шест модула у периоду од осам мјесеци (шест мјесеци теорије и два мјесеца праксе) и има три образовна нивоа (ПАОР А, Б и Б+). Циљ ПАОР програма је оснажити активисте и омладинске раднике да унаприједе своје вјештине реализације активности омладинског рада, првенствено са младима који су чланови ПРОНИ омладинских клубова који дјелују у оквиру мрежа омладинских клубова у БиХ.

ПРОНИ академија омладинског рада (ПАОР) има за циљ да стандардизира обуку омладинских радника како би се квалитет програма везаних за рад с младима подигао на виши ниво, те како би будући лидери омладинских организација и омладински радници стекли адекватна знања, вјештине и искуство, а све у циљу подизања квалитета омладинског рада као професије у БиХ.

Наставни план и програм ПРОНИ академија омладинског рада обједињује теоријска достигнућа научних дисциплина као што су педагогија, социјална педагогија, социологија, психологија, социјална психологија итд., али и преко двадесет година практичног искуства ПРОНИ Центра за развој младих у вођењу и формирању омладинских организација, омладинских центара и омладинских клубова.

Важно је напоменути да смо се при одабиру научних теорија и практичног дијела наставног плана и програма руководили најновијим достигнућима из наведених научних дисциплина, али и принципима и вриједностима неформалног образовања и експерименталног учења као методологије кроз коју спроводимо наше програме.

 • ПАОР – А ниво (Основе омладинског рада)

Предмет „Основе омладинског рада“ има за циљ пружити младим људима основна знања из области омладинског рада како би допринијели личном и друштвеном развоју младих у БиХ, те их укључили у различите друштвено-политичке процесе који се тичу младих људи. С обзиром да млади људи у БиХ нису довољно укључени у друштвено-политичке процесе који их окружују, важно је да кроз омладински рад, који, између осталог, укључује и одређени скуп знања, вјештина и вриједности, млади буду укључени у процесе који их окружују, те на свој начин доприносе заједници у којој живе, као и БиХ у цјелини. Полазници курса „Основе омладинског рада“ стећи ће основна знања и вјештине за ширење идеја и вриједности рада с младима у својим срединама, те младима пружити алтернативу свакодневном животу, али и омогућити другим младим људима да своје вријеме проводе корисно и креативно.

БиХ је још увијек у процесу транзиције из послијератног у мирнодопско и просперитетно друштво, тако да сматрамо да се млади морају користити као ресурс у процесу транзиције, а са сетом одређених знања и вјештина млади људи свакако могу допринијети овом процесу. Кроз курс „Основе омладинског рада“ полазници стичу неопходна знања и вјештине које ће им помоћи да својим идејама и ставовима допринесу изградњи просперитетне БиХ.

Очекивани индивидуални исходи учења полазника курса су:

 • Знање: Учесници ће стећи основна знања о томе шта је омладински рад и како изгледа у пракси. Поред тога, имаће прилику да науче како да раде са групама младих и граде тим, али и да се носе са конфликтима током бављења омладинским радом. С обзиром на пораст национализма, радикализма и екстремизма у БиХ, региону, али и Европи, учесници ће научити како се носити са овим друштвеним феноменима као омладински радници.
 • Вјештине: Током курса „Основе омладинског рада“ полазници ће стећи вјештине организовања група младих како би одговорили на потребе младих у својој заједници. Осим тога, стећи ће вјештине критичког мишљења, комуникацијске вјештине, вјештине рјешавања проблема и вјештине анализе друштвено-политичке ситуације у којој се млади налазе у својој заједници, те ће заједно с младима моћи пронаћи начине да одговоре на своје потребе заједно са другим младим људима.
 • Компетенције: Након завршетка курса, полазници ће моћи да подрже и оснаже младе људе из својих заједница како би могли у потпуности учествовати у стварању заједница усмјерених на младе људе. Осим тога, моћи ће младима пружити сигуран простор и прилике за учење како би остварили свој пуни потенцијал, али и да допринесу развоју омладинског сектора у својим срединама.

Модули који се обрађују на курсу “Основе омладинског рада”:

 • Увод у омладински рад;
 • Омладински рад у пракси;
 • Индивидуални рад са младима;
 • Основе рада са групама и теам буилдинг;
 • Трансформација сукоба;
 • Радикализам и екстремизам међу младима у савременом друштву.
 • ПАОР Б ниво (Обука за тренере у области омладинског рада)

Курс „Обука за тренере у области омладинског рада“ има за циљ да младим људима пружи знања, вештине и искуство у области спровођења обуке из области омладинског рада за будуће омладинске раднике како би допринјели личном и друштвеном развоју младих људи у БиХ с циљем да школују будуће омладинске раднике. С обзиром да млади људи у Босни и Херцеговини нису довољно укључени у друштвено-политичке процесе који их окружују, важно је да се кроз рад с младима, који подразумијева одређени скуп знања, вјештина и вриједности, млади људи буду укључени у процесе који их окружују, те на свој начин доприносе заједницама у којима живе, као и земљи у цјелини.

Полазници курса „Обука за тренере у области омладинског рада“ стичу основна знања и вјештине, те добијају прилику да образују нове генерације омладинских радника да шире идеје и вриједности омладинског рада у својим срединама, те младима омогуће алтернативу свакодневном животу, али и омогуће другим младим људима да постану носиоци позитивних пројеката у својим срединама.

БиХ је још увијек у процесу транзиције из послијератног у мирнодопско и просперитетно друштво, тако да сматрамо да се млади морају користити као ресурс у процесу транзиције, а са сетом одређених знања и вјештина млади људи свакако могу допринијети овом процесу. Кроз курс „Обука за тренере у области омладинског рада“ полазници ће стећи неопходна знања и вјештине које ће им помоћи да својим идејама и ставовима допринесу изградњи просперитетне Босне и Херцеговине.

Очекивани индивидуални исходи учења полазника курса су:

 • Знање: Учесници ће стећи основна знања о томе шта је обука и како је планирати и имплементирати. Осим тога, имат ће прилику да науче које вјештине и знања су потребни за извођење тренинга, како радити са групама младих и градити тим, али и рјешавати конфликте током реализације тренинга.
 • Вјештине: Током курса „Обука за тренере у области омладинског рада“ полазници ће стећи вјештине планирања, имплементације и квалитетног извјештавања из спроведених обука. Осим тога, стећи ће вјештине критичког мишљења, комуникацијске вјештине потребне за квалитетну проведбу тренинга, вјештине рјешавања проблема и вјештине за промовисање толеранције и различитости у друштву, те ће моћи добро комуницирати са младима и јавношћу.
 • Компетенције: Након завршетка курса, полазници ће моћи да подрже и оснаже младе људе из својих заједница како би могли у потпуности учествовати у успостављању заједница прилагођених потребама младих. Осим тога, моћи ће проводити разне обуке за младе људе како би проширили мрежу омладинских радника, а тиме и ширили идеју омладинског рада те ставове и вриједности које стоје иза ове професије.

Курс „Обука за тренере у области омладинског рада“ састоји се од слједећих модула:

 • Основе обуке у области омладинског рада;
 • Промовисање толеранције и прихватања различитости;
 • Комуникација са јавношћу;
 • Управљање и организација рада у омладинском клубу;
 • Заштита и сигурност младих;
 • Трансформација сукоба (напредни ниво);
 • ПАОР Б + ниво (менаџмент у омладинским организацијама)

Предмет „Менаџмент у омладинским организацијама“ има за циљ да младима пружи основна знања из области квалитетног вођења омладинских организација како би креирали будуће лидере у омладинском сектору који ће на квалитетан начин водити омладинске организације и на тај начин оснажити омладински сектор у БиХ. Менаџмент у омладинским организацијама има сложену и захтјевну улогу бриге о запосленима у омладинским организацијама, њиховом личном и професионалном развоју, али и остваривању сврхе и циљева организације. Да би успјели, потребно је да посједују одређени скуп знања и вјештина које желимо да пружимо учесницима.

Полазници курса „Менаџмент у омладинским организацијама“ стећи ће основна знања и вјештине за ширење идеја и вриједности омладинског рада у својим срединама, а квалитетно управљање омладинским организацијама ће ојачати омладински сектор и његов утицај на заједнице у којима дјелују.

Модел управљања омладинским организацијама који ПРОНИ Центар за развој младих предлаже овим приручником, али и сам курс, модел је под слоганом „С младима, за младе“, који подразумијева укључивање младих у различите процеса одлучивања у организацији.

Очекивани индивидуални исходи учења полазника курса су:

 • Знање: Учесници ће стећи основна знања о томе шта су интерперсоналне вјештине потребне за квалитетно управљање омладинским организацијама и како менаџмент изгледа у пракси. Осим тога, стећи ће потребна знања о припреми и управљању пројектима, те заговарању и лобирању да се на квалитетан начин залажу за потребе младих у својим срединама.
 • Вјештине: Током курса „Менаџмент у омладинским организацијама“ полазници ће стећи вјештине вођења омладинских клубова, као и управљање људским ресурсима у омладинским организацијама. Осим тога, стећи ће и интерперсоналне вјештине потребне за лични развој, развој запослених и волонтера у омладинским организацијама и омладинском клубу, као и комуникацијске вјештине потребне за комуникацију са доносиоцима одлука на различитим нивоима.
 • Компетенције: Након завршеног курса полазници ће моћи водити тимове омладинских радника и креирати програме који ће ојачати положај младих у њиховим срединама и шире. Поред тога, учесници ће заједно са младима радити на дефинисању потреба младих у заједницама, те ће у сарадњи са младима својим радом компетентно и одговорно одговорити на потребе младих.

Курс „Менаџмент у омладинским организацијама“ састоји се од сљедећих модула:

 • Развој интерперсоналних вјештина
 • Управљање пројектима
 • Управљање друштвеним медијима
 • Савјетодавне вјештине у раду са младима
 • Лобирање и заговарање
 • Управљање људским ресурсима

Мобилност омладинских радника

Не постоји евиденција о мобилности омладинских радника у земљи. БиХ има прилику да учествује у Ерасмус+ Yоутх програму, који омогућава мобилност омладинских радника из БиХ кроз пројекте омладинских организација.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА