Управљање

БиХ је држава коју чине два ентитета: РС и ФБиХ. Постоји и самоуправни Дистрикт Брчко.

Национално управљање омладинским радом још не постоји у БиХ, због своје уставне структуре и због тога што су одређене надлежности (попут младих) уставом везане за одређени ниво власти.

Питања младих на националном нивоу у надлежности су Комисије за координацију питања младих у БиХ и новооснованог Одсјека за младе и мобилност при Министарству цивилних послова Босне и Херцеговине.

Већина уставних надлежности у вези са питањима младих је на нивоу ентитетских власти: РС и ФБиХ.

Надлежности на ентитетском нивоу у области младих су у оквиру сљедећих министарстава: Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске и Министарство културе и спорта Федерације БиХ. Влада Брчко дистрикта БиХ има Одјељење за стручне и административне послове које има надлежност и за питања младих.

Међусекторска сарадња

Савјет за младе РС основала је Влада РС на приједлог министарства, са задатком да дају мишљења о стручним питањима из области омладинске политике и њеног спровођења. Чланови Савјета су: министар породице, омладине и спорта, министар просвјете и културе, министар здравља и социјалне заштите, Министарство рада, борачко-инвалидске заштите, министар финансија , представник радног тијела које се бави питањима младих Народне скупштине РС и три представника Омладинског савјета РС.

У документу „Омладинска политика РС за период 2016-2020“ објашњен је мултисекторски приступ у дијелу који се односи на имплементацију документа са дефинисаним актерима за сваку мјеру, која ће се даље развијати кроз пројекте у акционом плану за провођење омладинске политике.

Већина мјера, програма, пројеката и активности, дефинисаних документом, реализоваће се у оквиру свих укључених институција, организација, одјељења и служби. Министарство породице, омладине и спорта је главни координатор за планирање, имплементацију и праћење. Осим тога, успоставит ће се међусекторски тим који ће израдити и имплементирати акциони план за имплементацију омладинске политике и безбиједности да:

  • овај документ буде пројектно вођен, активности и рад око имплементације ће бити координирани;
  • се обезбиједии аналитичке, менаџерске и комуникационе капацитете, како би се успјешно радило на остваривању постављених циљева;
  • координирано планирање и извјештавање;
  • се да подршка конструктивном укључивању заинтересованих страна (организација младих, организација цивилног друштва, пословног сектора, међународних организација, представника стручне заједнице у овим областима и других кључних актера) током припреме и имплементације акционог плана;
  • се обезбиједи ефикасан рад имплементације кроз централизовану координацију и подршку која укључује израду програма, извјештаја, анализа, организовање састанака.

Припрема годишњег акционог плана за спровођење омладинске политике у РС врши се у сарадњи са свим актерима и партнерима укљученим у мјере утврђене Омладинском политиком. Подршку овом процесу пружа УСАИД, који је подржао министарство у изради Плана мониторинга и евалуације омладинске политике. У мају 2016. године организована је обука за праћење и евалуацију за представнике институција и организација цивилног друштва укључене у имплементацију.

Тренутно је у фази израде „Омладинска политика РС за период 2022-2026“ . Процес израде документа је подржан техничком помоћи кроз ЕУ4ЦС (ЕУ фор Цивил Социетy) пројекат и пројекат „Програм задржавања младих у БиХ – Опћа мобилизација“ којег финансира Делегација ЕУ у БиХ .

Након одржавања сједнице Омладинског савјета РС, уз прибављање сагласности надлежних министарстава, Омладинска политика РС за период 2022. – 2026. године биће упућена Влади РС на сагласност.

Влада Федерације БиХ тренутно је у процесу израде првог стратешког документа за младе у ФБиХ. Процес израде Стратегије за младе координира Федерално министарство културе и спорта.

Поред ове иницијативе постоји и иницијатива Савјета младих ФБиХ за формирање Савјета за младе које би имало сличне надлежности као и Савјет за младе РС.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА