БиХ је тренутно корисник програма Инструмент претприступне помоћи 2021-2027 (ИПА III) који отвара могућности за прекограничну сарадњу у области развоја цивилног друштва и пружа подршку кориштењу фондова ЕУ. Индикативна алокација средстава за билатералне програме прекограничне сарадње у оквиру ИПА II за период 2014-2020 износе 552,1 милион евра (укључујући средства за програм Подршке цивилном друштву (9,1 милион евра), Регионални стамбени програм (10 милиона евра) и посебне мјере након поплава у 2014. години (51 милион евра)).

Земље ЕУ попут Њемачке, Италије, Аустрије, Француске и Шведске, преко својих амбасада и развојних агенција, улажу у развој омладинске политике на националном и локалном нивоу у БиХ.

Што се тиче сарадње БиХ са Уједињеним нацијама, иста се реализује кроз УНЦТ (тим Уједињених нација за БиХ) у БиХ. УНЦТ се састоји од дванаест фондова, програма Уједињених нација и специјализованих агенција (УНХЦР, УНИЦЕФ, УНДП, УНФПА, ВХО, ИЛО, УНЕСКО, УН Жене, УНВ, ФАО, УНЕП, УНОДЦ); институција Bretton Woodsa (Свјетска банка, ИФЦ, ММФ); Уред Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије (UNICTY) и ИОМ-а. Неколико регионалних агенција УН-а (УНИДО, ИФАД, ИАЕА) такође дјелује у БиХ кроз имплементацију Оквира развојне помоћи Уједињених народа (УНДАФ) БиХ 2021-2025. Овај Оквир сарадње за одрживи развој (ЦФ) описује четири стратешка приоритета за заједнички рад до 2025. године:

 • одржив, отпоран и инклузиван раст;
 • квалитетно, доступно и инклузивно образовање, здравствена и социјална заштита;
 • управљање и владавина закона усмјерена наљуде;
 • ангажман грађана и заједнице за друштвену кохезију;

УНЦТ такође ефикасно и исцрпно сарађује и координира активности у областима превенције ХИВ/АИДС-а, питања младих и запошљавања, особа са инвалидитетом, локалног развоја и проблема Рома.

“Акциони план за БиХ 2018-2021” Савјета Европе наставиће да пружа подршку властима БиХ у напретку са (и довршавању гдје је то могуће) стратешким реформама које се подузимају у приоритетним областима, као што су:

 • заштита људских права и недискриминација;
 • реформа правосуђа;
 • реформе затворских/полицијских установа, укључујући реинтеграцију затвореника екстремиста у друштво;
 • борба против корупције, прања новца и финансирања тероризма и сајбер криминала;
 • образовање;
 • слобода изражавања и медији;
 • локална демократија;
 • изборне реформе;
 • међуетнички дијалог и помирење на локалном нивоу;
 • социјална кохезија, са посебним освртом на оснаживање ромске популације.

На основу недавних налаза мониторинга и савјетодавних механизама, Савјет Европе и власти у БиХ су такође идентификовале сљедећа подручја за могућу будућу сарадњу:

 • борба против насиља над женама и насиља у породици;
 • борба против трговине људима;
 • промовисање социјалних права.

Савјет Европе је посљедњих година имплементирало низ акција са омладинским актерима из БиХ, а посебно: пројекат Млади амбасадори мира, тренинг радионице, издавање Компаса, приручника о образовању за људска права за младе, као и друге активности и пројекте у Европским омладинским центрима. На основу овог искуства, предложене активности ће подржати укључивање омладинских организација у процесе трансформације сукоба.

Подршка ће бити пружена пројектима међу заједницама кроз обуку омладинских лидера у регионалним омладинским мировним камповима које ће водити омладински амбасадори мира. Омладински лидери и омладински радници ће бити обучени да укључе образовање о људским правима у омладинске активности и праксу омладинског рада. Препознавање рада са младима и улоге омладинских организација као школа демократије ће се постићи кроз активности обуке у заједници и међу заједницама између државних службеника који се баве питањима младих и представника омладинских организација.

Омладинске групе у БиХ ће такође бити подстакнуте да учествују у омладинској кампањи „Покрет без говора мржње“. Посебан фокус и акценат биће стављен на повећање нивоа учешћа младих Рома како на локалном тако и на регионалном нивоу.

Мисија ОСЦЕ-а у БиХ активна је у области младих кроз своје иницијативу за оснивање Савјетодавне групе за младе при Мисији ОСЦЕ-а у БиХ, и новију иницијативу која има за циљ развијање активности које подржавају школе у циљу сузбијања и спречавања насилног екстремизма да завлада у образовном окружењу.

Земље које нису чланице ЕУ активне у области развоја младих у БиХ су САД и Швајцарска. Те земље су активне преко својих амбасада и развојних агенција и имају стратешке документе који дају висок приоритет питањима младих.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА