Савјет за младе РС основала је Влада РС на приједлог Министарства, са мисијом да даје стручно мишљење о питањима из области омладинске политике и њеног провођења. Чланови Савјета су: министар породице, омладине и спорта, министар просвјете и културе, министар здравља и социјалне заштите, министар рада и борачко-инвалидске заштите, министар финансија, представник радног тијела Народне скупштине РС које се бави питањима младих и три представника Омладинског савјета РС.

Омладинска политика РС за период 2016-2020 је обезбиједила мултисекторски приступ у дијелу који се односи на провођење политике са дефинисаним актерима за сваку мјеру, који ће се даље развијати кроз пројекте у Акционом плану за проведбу омладинске политике.

Већина мјера, програма, пројеката и активности, дефинисаних политиком, реализоваће се у оквиру свих укључених институција, организација, одјељења и служби. Министарство породице, омладине и спорта је главни координатор за планирање, проведбу и надзор. Осим тога, успоставиће се међусекторски тим који ће израдити и провести Акциони план за проведбу омладинске политике и осигурати да:

– овај документ буде пројектно вођен, а активности и рад у вези са провебом буду координирани;

– обезбиједи аналитичке, менаџерске и комуникацијске капацитете, како би се успјешно радило на остваривању постављених циљева;

– су планирање и извјештавање координисани;

– се пружи подршка конструктивном укључивању заинтересованих страна (организација младих, организација цивилног друштва, пословног сектора, међународних организација, представника стручне заједнице из ових области и других кључних актера) током припреме и проведбе Акционог плана;

– је обезбјеђена ефикасна проведба кроз централизирану координацију и подршку која укључује израду програма, извјештаја, анализа и организовање састанака.

Припрема годишњег акционог плана за проведбу Омладинске политике проводи се у сарадњи са свим актерима и партнерима укљученим у мјере предвиђене Политиком за младе. Подршку овом процесу пружа УСАИД, који је подржао Министарство у изради Плана мониторинга и евалуације омладинске политике.

Влада ФБиХ тренутно је у процесу израде прве омладинске политике у ФБиХ. Процес израде Омладинске политике координира Министарство културе и спорта ФБиХ. Влада ФБиХ је затражила од Института за развој младих КУЛТ да подржи процес израде Омладинске политике у ФБиХ. Допринос Института у процесу израде Омладинске политике односи се на стручну консултантску подршку.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА