БиХ тренутно нема инклузивне програме који су осмишљени и имплементирани на највишем нивоу за угрожене младе људе, као инструменте који се баве различитим врстама искустава угрожености како би се спријечила и смањила маргинализација која води друштвеној искључености.  Пројекте и активности на различитим нивоима, који имају за циљ смањење маргинализације и искључености, проводи цивилни сектор.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА