Тренутно је нови талас неизвјесности око локалних библиотека у РС, јер је Преднацртом Закона о култури најављен пријенос надлежности финансирања на локални ниво. Пренос одговорности за финансирање укључује плате и материјалне трошкове. Остаје да се види да ли ће закон бити усвојен у садашњем облику. Ако се то догоди, то ће бити додатно оптерећење за ионако слабе локалне буџете. Исти закон се бави децентрализацијом у култури у РС. Она, између осталог, прати Стратегију развоја културе РС и указује на оквир управљања културом на локалном нивоу. Предлаже се креирање стратегија културног развоја на локалном нивоу, у градовима и општинама, као и у установама културе, затим оснивање савјета у култури, потврђивање аутономије установа културе и других тијела.

У БД БиХ, гдје је културна управа интегрисана у јавну управу, три национална културна друштва су 2011. године организовала јавну дебату. Дискусија је била усмјерена на развој и доношење културне политике у складу са Стратегијом развоја БДа БиХ. Критикујући досадашњи модел културног менаџмента у БД БиХ, закључили су, између осталог, да је крајње вријеме да се усвоји закон о јавним установама и закон о јавној управи како би се омогућила дебирократизација културе, те дјеловање установа културе изван јавне управе БДа БиХ, и њихова аутономија.

Партиципативни развој локалних стратегија културног развоја омогућио би усмјеренију, ефикаснију и праведнију расподјелу постојећих јавних средстава, коју би пратили јасни и међусобно усаглашени циљеви. Локалне власти би се удаљиле од директног управљања и осигуравање ресурса за имплементацију и фокусирале би се на давање смјерница, координацију, праћење и евалуацију имплементације, обезбјеђивање ефикасности и ефективности и исхода додијељених средстава, а све у циљу већег степена задовољства свих актера у култури и јавности уопће. Институције културе би потврдиле своју аутономију и играле активнију улогу у организационим аспектима локалног културног живота. Истовремено, креативне економије, креативне индустрије и иновативни начини изражавања добили би подршку, што би обогатило локалне заједнице, како културно тако и економски.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА