Централна изборна комисија БиХ је орган власти на државном нивоу надлежан за подизање политичке свијести међу младима. Њен Центар за едукацију је основан и усмјерен је на едукацију тијела за проведбу избора и свих изборних актера, као и финансирање политичких партија на националном, регионалном и међународном нивоу.

Успостављањем Центра за едукацију, Централна изборна комисија БиХ обезбиједила је сталан и адекватан простор за испуњавање законске обавезе континуираног усавршавање чланова тијела за проведбу избора. Централна изборна комисија БиХ настоји обезбиједити квалитетну и континуирану обуку и стручно усавршавање свих учесника у изборном процесу у БиХ организовањем едукативних радионица, семинара и предавања за чланове изборне администрације, али и за представнике политичких субјеката, медија и невладиних организација, на којима држе предавања реномирани домаћи и међународни стручњаци за изборе.

Примјер њеног рада са младима су пројекти попут: „Предавање студентима Правног факултета Универзитета у Сарајеву“ и промоција иницијативе за обиљежавања Свјетског дана избора „Повећање учешћа младих у изборном процесу“.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА